Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 113 | Toplam Sayfa: 6 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2013-116  VUK
Elektronik Arşiv Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır. 
2.01.2014

   Dokümanı İndir 2013-115  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2013 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-114  VUK
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için e-fatura gönderme zorunluluğu 1 Nisan 2014 tarihine uzatılmıştır.  
31.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-113  VUK
31 Aralık 2013 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
30.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-112  TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları açıklanmıştır. 
27.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-111  TTK-VUK
2014 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında.  
6.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-110  VUK
Elektronik defter tutma uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin Maliye Bakanlığınca yapılan ek açıklama ve konuyla ilgili hatırlatmalar hakkında.  
6.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-109  TTK
Defter Tasdikleri ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi hakkında  
2.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-108  TTK
01 Ocak 2014 tarihinden itibaren ticari belgelerde bulundurulması zorunlu bilgiler hakkında 
2.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-107  KDV
2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 Aralık 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, bazı malların tesliminde uygulanan KDV oranları ile ilgili ve %1 oranında KDV’ye tabi finansal kiralamaya konu amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihaz listesinde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. 
2.12.2013

   Dokümanı İndir 2013-106  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ-2013 ARALIK 
27.11.2013

   Dokümanı İndir 2013-105  VUK
2013 yılı yeniden değerleme oranı % 3,93 olarak belirlenmiştir.  
19.11.2013

   Dokümanı İndir 2013-104  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2013 KASIM  
31.10.2013

   Dokümanı İndir 2013-103  VUK
Eylül 2013 Dönemine Ait KDV ve Muhtasar Beyannamesinin Verilme Süresi 25 Ekim 2013 Tarihine Uzatılmış Olup Damga Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi Uzatılmamıştır.  
23.10.2013

   Dokümanı İndir 2013-102  KVK
2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,86 olarak belirlenmiştir. 
21.10.2013

   Dokümanı İndir 2013-101  VUK
1 Kasım 2013 tarihinden itibaren, iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade talepleri, Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılacaktır.  
11.10.2013

   Dokümanı İndir 2013-100  VUK - MENKUL KIYMET
30.09.2013 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.  
30.09.2013

   Dokümanı İndir 2013-099  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2013 EKİM  
27.09.2013

   Dokümanı İndir 2013-098  VUK
30 Eylül 2013 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
27.09.2013

   Dokümanı İndir 2013-097  TTK
Bağımsız denetime tabi sermaye şirketlerinin 30 Eylül 2013 tarihine kadar internet sitesi açmaları gerekmektedir. 
17.09.2013

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE