Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 140 | Toplam Sayfa: 8 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2005-138  VUK - VERGİ USUL KANUNU - MENKUL KIYMET
31.12.2005 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu-devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
30.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-137  VUK - VERGİ USUL KANUNU
31 Aralık 2005 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
30.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-136  TTK - TÜRK TİCARET KANUNU
Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2006 tarihine kadar uzatılmıştır. 
30.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-135  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uygulaması ile ilgili 257 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. 
30.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-134  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uygulaması ile ilgili olup internette yayınlanmakta olan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, 26.12.2005 tarihi itibariyle yenilenmiştir. 
27.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-133  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU - KVK - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan aynî veya nakdî bağışların tamamı Gelir ve Kurumların Vergisi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılacaktır. 
26.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-132  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU - KVK - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklikleri içeren 5436 sayılı Kanun yayımlanmıştır. 
26.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-131  DİĞER
1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Türk Lirası banknotlar ile madeni paraları tedavül etmeyecek olup, sadece Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş kullanılacaktır. 
21.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-130  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
2005 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı % 53,7 olarak belirlenmiştir. 
20.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-129  VUK - VERGİ USUL KANUNU
2006 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
20.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-128  VUK - VERGİ USUL KANUNU
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları düşürülmüştür. 
20.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-127  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uygulaması ile ilgili olup internette yayınlanmakta olan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, 19.12.2005 tarihi itibariyle yenilenmiştir. 
19.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-126  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU - KVK - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde değişiklik ve düzenlemeler yapan 5433 sayılı Kanun, Cumhurbaşkanı tarafından 16 Aralık 2005 tarihinde tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geri gönderilmiştir. 
16.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-125  A.A.T.U.H.K. - AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULU
5326 sayılı Kabahatler Kanunu Uygulamasına İlişkin Olarak Maliye Bakanlığı’nca Yayımlanan 437 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği hk. 
16.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-124  DİĞER
Sosyal güvenlik kurumlarından emekli, maluliyet, dul ve yetim aylığı alanların Yeni Türk Lirasına geçiş sürecinde vergi iade bildirimlerinin doldurulması ve banka şubelerince yapılacak işlemler hakkında 
14.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-123  TTK - TÜRK TİCARET KANUNU
Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2005’dir. 
14.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-122  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesi uygulaması ile ilgili olup internette yayınlanmakta olan Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı, 06.12.2005 tarihi itibariyle yenilenmiştir. 
6.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-121  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU - KVK - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yapılan değişiklik hk. 
2.12.2005

   Dokümanı İndir 2005-120  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2005 ARALIK 
28.11.2005

   Dokümanı İndir 2005-119  KDV - KATMA DEĞER VERGİSİ
Maliye Bakanlığı’nca 96 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeler hakkında. 
22.11.2005

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE