Dosya Ad / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 70 | Toplam Sayfa: 4 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 |
 
  Konu Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRIMASINA DAİR 7440 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)   27.03.2023

   Dokümanı İndir   BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   13.03.2023

   Dokümanı İndir   7338 sayılı VERGİ USUL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile vergi ile ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler   26.10.2021

   Dokümanı İndir   VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3)  6.09.2018

   Dokümanı İndir   VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN  18.05.2018

   Dokümanı İndir   VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)   18.12.2017

   Dokümanı İndir   MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ  23.02.2017

   Dokümanı İndir   YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR   28.11.2016

   Dokümanı İndir   429 SIRA NOLU TEBLİĞ EKLERİ  11.10.2013

   Dokümanı İndir   KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63  22.06.2012

   Dokümanı İndir   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı  30.04.2012

   Dokümanı İndir 6183  AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  11.06.2008

   Dokümanı İndir 6183  TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ:A SIRA NO:1  29.11.2007

   Dokümanı İndir 7061  7061 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE VERGİ İLE İLGİLİ KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELER   5.12.2017

   Dokümanı İndir BSMV  84 SERİ NOLU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ (KONUT FİNANSMANI)  27.07.2007

   Dokümanı İndir DAMGA - HARÇ  İHRACAT, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (2000/1)  27.07.2007

   Dokümanı İndir DAMGA -HARÇ  DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DV VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO:1)  27.07.2007

   Dokümanı İndir DAMGA -HARÇ  5350 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  27.07.2007

   Dokümanı İndir DAMGA -HARÇ  5084 SAYILI KANUN  26.07.2007

   Dokümanı İndir DAMGA -HARÇ  5615 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KONULARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN  26.07.2007

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE