Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 127 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2002-116  VUK
Alacak ve borç senetleri reeskontu hesaplamasında uygulanacak faiz oranları  
31.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-114  VUK
31 Aralık 2002 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
31.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-118  VUK- MENKUL KIYMET
31 Aralık 2002 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yeralan hisse senedi, hazine bonosu-devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.  
31.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-117  İK- SSK
1 Ocak 2003 – 31 Aralık 2003 döneminde uygulanacak asgari ücret  
31.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-115  VUK
31 Aralık 2002 tarihi itibarı ile Repo, Ters Repo ve Vadeli Mevduatların değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar  
31.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-113  SSK
2003 yılında da sigortalı, işveren ve Devletin ödediği İşsizlik Sigortası Prim Oranları birer puan düşürülmüş olarak uygulanmaya devam edilecektir.  
31.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-102  GVK- MENKUL KIYMET
2002 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesine ilişkin 245 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-112  GVK
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden kesilecek stopaj oranları 30 Aralık 2002 tarihinden geçerli olmak üzere Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiştir.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-104  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
2003 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi istisna hadleri ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-105  DAMGA VERGİSİ
2003 yılında ödenecek olan Damga Vergisi tutarları artırılmıştır.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-103  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
2003 yılında ödenecek olan Çevre Temizlik Vergisi tutarları.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-101  GVK- MENKUL KIYMET
2002 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı % 87,4 olarak belirlenmiştir.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-106  DEĞERLİ KAĞITLAR
1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değerli kağıtların bedelleri arttırılmıştır.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-108  GVK
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren uygulanacak olan bazı parasal limitler yeniden belirlenmiştir.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-110  HARÇLAR
Harç tutarları 1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-111  HARÇLAR
1 Ocak 2003 tarihinden itibaren uygulanacak olan finansal faaliyet izin belgeleri harç tutarları.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-107  VUK
2003 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yeralan bazı parasal limitler.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-109  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2003 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları.  
30.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-100  IK- PERSONEL- GVK
1 Ocak 2003´ten geçerli olması beklenen kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları  
27.12.2002

   Dokümanı İndir 2002-099  VERGİ TAKVİMİ
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2003 OCAK 
26.12.2002

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE