Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 131 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2020-131  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2020 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-130  VUK
30 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
30.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-129  TTK
Türk Ticaret Kanununun sermayenin kaybı, borca batık olma durumunda çağrı ve bildirim yükümü ile ilgili 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmıştır. 
28.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-128  VUK-TTK
Yasal defterlerin açılış/kapanış tasdikleri hakkında 
24.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-127  GVK
Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına ilişkin uygulanan indirimli stopaj oranlarının süreleri uzatılmış, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazancındaki stopaj kaldırılmış, banka tahvil ve bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara indirimli stopaj oranı uygulaması getirilmiş ve 
23.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-126  KDV
Bazı hizmetlerde (işyeri kira hizmetleri ve bazı esnaf hizmetleri, konaklama ve yeme-içme hizmetleri ile bazı kültürel faaliyetlerin giriş ücretleri) 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak olan KDV indirimleri süresi 31 Mayıs 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır. 
23.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-125  GVK - KVK
İşyeri kiralamalarında tevkifat oranı indirimlerinin süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 
23.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-124  İK – DİĞER
3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin başvuru süresi 30 Haziran 2020 tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine uzatılmıştır. 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi 31 Aralık 2020 tarihinden 28 Şubat 2021 tarihine uzatılmıştır.  
23.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-123  KVK
2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre 26.02.2021 gün sonuna kadar uzatılmıştır. 
21.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-122  TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları değiştirilmiştir. 
21.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-121  VUK
E-defter uygulamasına dahil olan tüm mükelleflerin 2020/Ocak-Şubat-Mart dönemine ait e-defter berat ve dosyalarının ikincil kopyalarını en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 
3.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-120  İK – SGK
Kısa çalışma ödeneğinden ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi durumunda, 31 Aralık 2020 tarihini geçmemek üzere üç ay için yararlanılan prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamının İşsizlik Fonundan karşılanma süresi 30 Haziran 2021 tarihini geçmemek üzere altı aya çıkarılmıştır. 
2.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-119  SGK- İK– GVK- DVK
İş-Kur’a kayıtlı işsizlerin işe alımlarında sosyal güvenlik prim desteği, gelir vergisi ve damga vergisi desteği uygulaması 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 
2.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-118  SGK– İK- İşsizlik Sigortası
İşverenler tarafından ödenen SGK primlerine yönelik teşvik sağlayan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 10’uncu maddesindeki ilave istihdam teşvikinin uygulama süresi 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 
2.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-117  İK – DİĞER
Kısa çalışma ödeneğinin başvuru süresinin 30 Haziran 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
1.12.2020

   Dokümanı İndir 2020-116  GVK - KVK - DİĞER
7256 sayılı Kanun’un 21’inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen Varlık Barışı ile ilgili geçici 93 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)” ile belirlenmesidir. 
30.11.2020

   Dokümanı İndir 2020-115  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2020 ARALIK 
30.11.2020

   Dokümanı İndir 2020-114  KVK
2020 yılı yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak belirlenmiştir. 
30.11.2020

   Dokümanı İndir 2020-113  DİĞER
Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi ve koronavirüs (Covid-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ile bazı konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan 7256 sayılı Kanun kapsamında “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)” ile “7256 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
27.11.2020

   Dokümanı İndir 2020-112  GVK- KVK- –SGK - DİĞER
Kamuya olan borçların yapılandırılarak ödenmesi ve koronavirüs (Covid-19) salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ile bazı konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan 7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
17.11.2020

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE