Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 116 | Toplam Sayfa: 6 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2019-116  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2019 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-115  DİĞER
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
31.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-114  GVK – DİĞER
Varlık Barışının süresi 6 ay uzatılmıştır. 
30.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-113  VUK
31 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
30.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-112  KDV
İmalat sanayiine yönelik teşvikli yatırımlara ilişkin inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek katma değer vergisinin iadesi 2020 ve 2021 yıllarında yapılacak inşaat harcamaları için de devam edecektir. 
30.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-111  KVK - GVK
1950 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile imalat sanayiine yönelik düzenlenen yatırım teşvik belgelerine ek teşvikler getirilmiştir. 
30.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-110  KDV
Sanayi sicil belgesini haiz kdv mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimlerinde uygulanan kdv istisnasının süresi 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 
25.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-109  MTV
2020 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları hakkında. 
23.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-108  KVK
2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 olarak belirlenmiştir. 
23.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-107  TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları değiştirilmiştir. 
23.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-106  A.A.T.U.H.K.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yapılan duyuruya göre bankaların vergi tahsilat yetkileri 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiş olup, vergi mükelleflerinin bu tarihten itibaren vergi borçlarını istediği banka vasıtasıyla ödemesi mümkün olmayacaktır. 
18.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-105  GVK
Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer alan bazı serbest meslek kazançlarına ilişkin istisna uygulaması, 1 Ocak 2020’den itibaren elde edilen ve gelir vergisi tarifesinin en üst dilimine giren kazançlar için geçerli olmayacaktır. 
9.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-104  GVK
7194 sayılı Kanunla “Değerli Konut Vergisi” isminde yeni bir vergi ihdas edilmiştir. 
9.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-103  GVK
7194 sayılı Kanunla gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenerek 2019 yılında 500.000 TL üzeri gelir vergisi matrahı doğanların vergi oranı artırılmış, üst gelir diliminde yer alan ücretler için tek işverenden elde edilseler dahi beyanname verme yükümlülüğü getirilmiştir. 
9.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-102  GVK - KVK
7194 sayılı Kanunla binek otomobil giderlerine kısıtlama getirilmiştir. 
9.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-101  DİĞER (Konaklama Vergisi)
07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7194 Sayılı Kanun” ile Konaklama Vergisi ihdas edilmiştir. 
9.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-100  DİĞER
07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7194 Sayılı Kanun” ile Türkiye’de sunulan bazı dijital hizmetler için 1 Mart 2020 tarihinden itibaren “Dijital Hizmet Vergisi” getirilmiştir. 
9.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-099  BSMV
07.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7194 Sayılı Kanun” ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda değişiklik yapılarak kambiyo gider vergisi oranı “binde 2” olarak düzenlenmiştir. 
9.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-098  GVK-KVK-VUK-BSMV-DİĞER
7194 Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 7 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
9.12.2019

   Dokümanı İndir 2019-097  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2019 ARALIK 
28.11.2019

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE