Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 54 | Toplam Sayfa: 3 ]    | 1 | 2 | 3 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2024-054  VUK - MENKUL KIYMET
30.06.2024 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
28.06.2024

   Dokümanı İndir 2024-053  VUK
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
28.06.2024

   Dokümanı İndir 2024-052  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2024 TEMMUZ 
26.06.2024

   Dokümanı İndir 2024-051  DİĞER
2024 yılı Mali Tatili 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp, 20 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir. 
26.06.2024

   Dokümanı İndir 2024-050  TTK
“Enflasyon düzeltmesi uygulayan şirketlerde esas alınacak finansal tablolara ilişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.  
24.06.2024

   Dokümanı İndir 2024-049  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2024 HAZİRAN 
30.05.2024

   Dokümanı İndir 2024-048  VUK
E-Defter uygulamasında yapılan düzenlemeler hakkında 
21.05.2024

   Dokümanı İndir 2024-047  TTK-BK
Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununa Göre Ödenecek Kanuni Faiz ve Temerüt Faizi %24 Olarak Belirlenmiştir. 
21.05.2024

   Dokümanı İndir 2024-046  AATUH KANUN (6183)
21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık % 36’dan yıllık % 48’e yükseltilmiştir. 
21.05.2024

   Dokümanı İndir 2024-045  AATUH KANUN (6183)
21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı %4,5 olarak yeniden belirlenmiştir. 
21.05.2024

   Dokümanı İndir 2024-044  VUK
2024 I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 22 Mayıs 2024 Çarşamba Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 
15.05.2024

   Dokümanı İndir 2024-043  BSMV
Hizmet Vergisi Beyannamesi (Banka Muameleleri Vergisi) Veren Mükelleflere Önemli Duyuru. 
2.05.2024

   Dokümanı İndir 2024-042  GVK
TL Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına, banka tahvil ve bonolarından, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından, bazı yatırım fonlarından, ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen kazançlara ilişkin stopaj oranları arttırılarak, bu kıymetler ile Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimini 
2.05.2024

   Dokümanı İndir 2024-041  VUK
2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Şubat-Mart) sonu itibarıyla, enflasyon düzeltmesi yapılmayacağına ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) resmi gazetede yayımlanmıştır. 
30.04.2024

   Dokümanı İndir 2024-040  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2024 MAYIS 
29.04.2024

   Dokümanı İndir 2024-039  VUK
2023 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme ve ödeme süresi ile 2024/Mart dönemine ilişkin “Form Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süreleri uzatılmıştır. 
26.04.2024

   Dokümanı İndir 2024-038  KVK
2024 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 7,55 olarak belirlenmiştir. 
24.04.2024

   Dokümanı İndir 2024-037  TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları değiştirilmiştir. 
2.04.2024

   Dokümanı İndir 2024-036 (R)  VUK - MENKUL KIYMET
31.03.2024 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
29.03.2024

   Dokümanı İndir 2024-035  VUK
31 Mart 2024 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
29.03.2024

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE