Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 117 | Toplam Sayfa: 6 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2022-118 (R)  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2022 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
30.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-117  VUK
31 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
30.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-116  VUK
1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28’inci günü sonuna uzatılmıştır. 
22.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-115  KDV
Sanayi sicil belgesine sahip şirketlerce imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan makine ve teçhizat alımları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki bölgelerdeki teknoloji yatırımları için yapılan makine ve teçhizat alımları, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeki Ar-Ge yatırımları için yapılan makine ve teçhizat alımlarında uygulanan KDV istisnasının süresi 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmıştır 
21.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-114  MTV
6582 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak artış oranı %61,5 olarak belirlenmiştir. 
21.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-113  KAMBİYO
6563 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, kur korumalı Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarının açılış süresi 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 
19.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-112  DİĞER
Konaklama vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve esaslarının belirlendiği “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” yayımlanmıştır. 
14.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-111  SGK
Yemek bedeli istisnasına ilişkin usul ve esasların açıklandığı 2022/22 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır. 
6.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-110  VUK
Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları KDV hariç 5.000,00 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, boş Form Ba ve/veya Form Bs bildirimi verme zorunlulukları kaldırılmıştır. 
5.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-109  TTK-VUK
2023 yılında fiziki ortamda kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
2.12.2022

   Dokümanı İndir 2022-108  TTK
1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenen bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar. 
30.11.2022

   Dokümanı İndir 2022-107  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2022 ARALIK 
29.11.2022

   Dokümanı İndir 2022-106  VUK-KVK
7421 sayılı “Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
28.11.2022

   Dokümanı İndir 2022-105  ÖTV
Bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları değiştirilmiştir 
24.11.2022

   Dokümanı İndir 2022-104  KVK
2022 yılı yeniden değerleme oranı % 122,93 olarak belirlenmiştir. 
24.11.2022

   Dokümanı İndir 2022-103  SGK
01.12.2022 ila 31.12.2022 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların prime esas kazançlarından istisna tutulacak yemek bedeli tutarı günlük 51,01 TL olarak uygulanacaktır.  
24.11.2022

   Dokümanı İndir 2022-102  DİĞER
7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile diğer bazı kanunlarda yapılan değişiklikler 
10.11.2022

   Dokümanı İndir 2022-101  GVK-KVK
7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarında yapılan değişiklikler 
9.11.2022

   Dokümanı İndir 2022-100  KDV
43 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapılmıştır. 
27.10.2022

   Dokümanı İndir 2022-099  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2022 KASIM 
27.10.2022

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE