Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 92 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2015-093  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2015 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-092  KAMBİYO
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 30 Aralık 2015 tarih ve 29578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
30.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-091  VUK
Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların Elektronik Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2016’ya ertelenmiştir. 
29.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-090  VUK
Elektronik fatura kapsamındaki mükelleflerin mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında e-fatura düzenlenme zorunluluğunun başlangıç tarihi 1 Ocak 2017’ye ertelenmiştir. 
28.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-089  VUK
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyetinin başlama tarihleri, 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı dikkate alınarak uzatılmıştır. 
28.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-088  VUK
Kullanılma mecburiyeti getirilen yeni nesil ödeme kaydedici cihazların (YN ÖKC), Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Sistemine kaydı, kullanıcılara satışı ve satış sonrası servis ve benzeri işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesine dair usul ve esaslar belirlenmiştir 
25.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-087  VUK
Bazı mükellef gruplarına, elektronik ticaret ve bazı ticari faaliyetlerine ilişkin olarak sürekli bilgi verme ve internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 
25.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-086  VUK
Mal ve hizmet bedeli olarak yapılacak tahsilat ve ödemelerin tevsiki ile ilgili 8.000 TL’lik sınır 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 7.000 TL’ye indirilmektedir. 
24.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-085  GVK
Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanununda yer alan bazı geçici maddelerin 31.12.2015 tarihinde sona erecek uygulama sürelerinin uzatılması planlanmaktadır. 
10.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-084  GVK
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin uygulama süresi 31.12.2020 tarihine kadar 5 yıl daha uzatılmaktadır. 
9.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-083  GVK
Menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinin uygulama süresi 1 yıl uzatılmaktadır 
8.12.2015

   Dokümanı İndir 2015-082  VUK
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren E-Tebligat, E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler hakkında. 
27.11.2015

   Dokümanı İndir 2015-081  MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ
MALİ TAKVİM-2015 ARALIK 
27.11.2015

   Dokümanı İndir 2015-080  VUK
2015 yılı yeniden değerleme oranı % 5,58 olarak belirlenmiştir. 
13.11.2015

   Dokümanı İndir 2015-079  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2015 KASIM 
28.10.2015

   Dokümanı İndir 2015-078  VUK - MENKUL KIYMET
30.09.2015 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
1.10.2015

   Dokümanı İndir 2015-077  VUK
30 Eylül 2015 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
30.09.2015

   Dokümanı İndir 2015-076  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2015 EKİM 
28.09.2015

   Dokümanı İndir 2015-075  VUK
23 Eylül 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ve Damga Vergisi Beyannameleri ile 30 Eylül 2015 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Ba ve Bs bildirim formlarının verilme süreleri uzatılmıştır. 
15.09.2015

   Dokümanı İndir 2015-074  İK – PERSONEL - GVK
1 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan Kıdem Tazminatı Tavanı yeniden belirlenmiştir. 
7.09.2015

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE