Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 192 | Toplam Sayfa: 10 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2004ENF 
ENFLASYON DÜZELTMESİ 
8.12.2005

   Dokümanı İndir 2004-01  Danıştay İçtihatları Birleştirme Kararı
ESAS NO: 2004/1 KARAR NO:2004/1 SAYILI DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI 
19.04.2005

   Dokümanı İndir 2004-186  VUK- MENKUL KIYMET- VERGİ USUL KANUNU
31 Aralık 2004 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yeralan hisse senedi, hazine bonosu-devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-185  VUK
31 Aralık 2004 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
31.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-184  DİĞER
Trafik para cezalarının ödenmesi hususunda 01.01.2005 tarihinden itibaren uygulanacak yeni sistem hakkında  
31.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-183  İK-SSK
1 Ocak 2005 – 31 Aralık 2005 döneminde uygulanacak asgari ücret ve SSK primi günlük kazancının üst ve alt sınırı belirlenmiştir. 
30.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-182  KDV - KATMA DEĞER VERGİSİ
Bakanlar Kurulunca, mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin Karar’da değişiklik yapılmıştır. 
30.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-181  GVK- GELİR VERGİSİ KANUNU
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren uygulanacak olan bazı parasal limitler hakkında 
29.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-180  SSK - SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
İşsizlik Sigortası Prim Oranları 2005 yılında %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 Devlet payı olarak ödenmeye devam edilecektir. 
27.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-179  GVK- GELİR VERGİSİ KANUNU
Ücretlilerde Vergi İndirimi 
24.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-178  DAMGA VERGİSİ - KVK - GVK - KDV - DEĞERLİ KAĞITLAR - KKDF - HARÇLAR - DİĞER
Yapılması planlanan yeni vergi düzenlemeleri hakkında 
24.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-177  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
01.01.2005 tarihinden itibaren Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamu menfaatine yararlı derneklere yapılacak menkul kıymet faizleri, mevduat faizleri, özel finans kurumlarınca ödenen kâr payları ve repo kazançları üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmayacaktır. 
23.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-176  EMLAK VERGİSİ
2005 Yılında Uygulanacak Bina, Arsa ve Arazi Vergi Değerleri % 5,6 Oranında Arttırılmıştır.  
22.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-175  KDV- KATMA DEĞER VERGİSİ
Katma Değer Vergisi uygulamasında daha önceden belirlenen hadlerin Yeni Türk Lirası karşılıkları ile 01.01.2005 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni hadler hakkında. 
22.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-174  VUK - VERGİ USUL KANUNU
2005 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yeralan bazı parasal limitler. 
20.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-173  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
2005 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi istisna hadleri ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları  
20.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-172  GVK-GELİR VERGİSİ KANUNU
Maliye Bakanlığı, gerçek kişilerce 2004 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanına yönelik olarak kitapçık yayımlamıştır. 
17.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-171  TTK - TÜRK TİCARET KANUNU
Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikler hakkında 
15.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-170  DİĞER
Şirketlerin kanuni iş merkezleri ile şubelerinin farklı şehirlerde olması durumunda şubelerin, bulundukları yerdeki Ticaret Odasına kayıt olmaları gerekmektedir. 
14.12.2004

   Dokümanı İndir 2004-169  GVK- GELİR VERGİSİ KANUNU
2004 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı %43,8 olarak belirlenmiştir. 
14.12.2004

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE