Mali Takvim Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
 
   Tarih Konu İçerik

 
   1.07.2024  SGK 4/1-a (Eski SSK’lı)  Mayıs 2024 döneminde çalışan personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan primlerin ödenmesi.

     SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu)  Mayıs 2024 dönemi sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi.

     SGDP  Mayıs 2024 dönemi çalışan emekli personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan Sosyal Güvenlik Destek primlerinin ödenmesi.

     Ba-Bs  Mayıs 2024 dönemine ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.

     Turizm Payı  Mayıs 2024 dönemine ait Turizm Payının beyanı ve ödenmesi.

     Dijital Hizmet Vergisi  Mayıs 2024 dönemine ait Dijital Hizmet Vergisinin beyanı ve ödemesi.

     7440 Sayılı Kanun  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca ödenmesi gereken 13. Taksit ödemesinin son günü.

     Kanuni Defterler  2023 yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki.

     Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim  2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin bildirim formu (Ek-5).

     FATCA  FATCA anlaşmasının uygulanmasına ilişkin kılavuz kapsamında bildirimi zorunlu bulunan ABD hesaplarına ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlar tarafından elektronik ortamda bildirilmesi.

     Ticaret ve Sanayi Odaları Aidatı  Ticaret ve Sanayi Odaları aidatlarının 1’inci taksitinin bağlı bulunulan oda veznelerine veya banka hesaplarına ödenmesi.

     SGK 4/1-a (Eski SSK’lı)  Mayıs 2024 döneminde çalışan personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan primlerin ödenmesi.

     SGK4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu)  Mayıs 2024 dönemi sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi.

     SGDP  Mayıs 2024 dönemi çalışan emekli personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan Sosyal Güvenlik Destek primlerinin ödenmesi.

     Ba-Bs  Mayıs 2024 dönemine ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.

     Turizm Payı  Mayıs 2024 dönemine ait Turizm Payının beyanı ve ödenmesi.

     Dijital Hizmet Vergisi  Mayıs 2024 dönemine ait Dijital Hizmet Vergisinin beyanı ve ödemesi.

     7440 Sayılı Kanun  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca ödenmesi gereken 13. Taksit ödemesinin son günü.

     Kanuni Defterler  2023 yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki.

     Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim  2023 Dönemi Ülke Bazlı Raporlamaya ilişkin bildirim formu (Ek-5).

     FATCA  FATCA anlaşmasının uygulanmasına ilişkin kılavuz kapsamında bildirimi zorunlu bulunan ABD hesaplarına ilişkin bilgilerin finansal kuruluşlar tarafından elektronik ortamda bildirilmesi.

     Ticaret ve Sanayi Odaları Aidatı  Ticaret ve Sanayi Odaları aidatlarının 1 inci taksitinin bağlı bulunulan oda veznelerine veya banka hesaplarına ödenmesi.

   2.07.2024  Mali Tatil  Bakınız 2024/051 No’lu Sirküler.

   8.07.2024  Değerli Kağıt  Bankalarca Haziran 2024 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve ödenmesi.

   10.07.2024  Özel Tüketim Vergisi  16 – 30 Haziran 2024 dönemine ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

     E-defter  Aylık Yükleme Tercihinde Bulunmuş Mükelleflerin, Mart 2024 Dönemine Ait Elektronik Defter Beratlarının Yüklenmesi (2024 Mart dönemi beratının alınması).

   16.07.2024  BSMV  Haziran 2024 dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

     KKDF  Haziran 2024 dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinin beyan edilerek ödenmesi.

     Özel Tüketim Vergisi  Haziran 2024 döneminde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan III ve IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

     Özel İletişim Vergisi  Haziran 2024 dönemine ait Özel İletişim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

   22.07.2024  İlan ve Reklam Vergisi  Haziran 2024 dönemine ait İlan ve Reklam Vergisinin beyanı ve ödemesi.

     Yangın Sigortası  Sigorta şirketlerince Haziran 2024 dönemine ait Yangın Sigortası Vergisinin beyanı ve ödemesi.

   25.07.2024  KDV  Haziran 2024 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyanı (KDVK md. 9).

     Özel Tüketim Vergisi  1-15 Temmuz 2024 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

   26.07.2024  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Haziran 2024 dönemi emekli (SGDP) ve çalıştırılan (4/1-a) personele ait sigorta primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı.

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Haziran 2024 dönemi stopaj vergilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK md. 94, KVK md. 15 ve KVK md. 30; Aylık Gelir Vergisi Stopajı ile Kurumlar Vergisi Stopajı).

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Beyannamesi dâhil) ile beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin).

     KDV  Haziran 2024 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisinin ödemesi (KDVK md. 9).

     Konaklama Vergisi  Haziran 2024 dönemine ait Konaklama Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi.

     Damga Vergisi  Haziran 2024 dönemine ait Damga Vergilerinin beyanı ve ödenmesi.

   29.07.2024  KDV  Haziran 2024 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi.

   31.07.2024  SGK 4/1-a (Eski SSK’lı)  Haziran 2024 döneminde çalışan personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan primlerin ödenmesi.

     SGK 4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu)  Haziran 2024 dönemi sosyal güvenlik primlerinin ödenmesi.

     SGDP  Haziran 2024 dönemi çalışan emekli personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan Sosyal Güvenlik Destek primlerinin ödenmesi.

     7440 Sayılı Kanun  7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca ödenmesi gereken 14. Taksit ödemesinin son günü.

     Ba-Bs  Haziran 2024 Dönemine Ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.

     Geri Kazanım Katılım Payı  Nisan-Mayıs-Haziran 2024 dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesi.

     Gelir Vergisi  2023 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi.

     Motorlu Taşıtlar Vergisi  Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi.

     Dekont, sigorta poliçesi, işlem sonuç formları  Bankalar, sigorta şirketleri ve sermaye piyasası aracı kurumlarının, Ocak - Haziran dönemine ilişkin dekont, poliçe ve işlem sonuç formlarının vergi dairelerine bildirilmesi.

     Turizm Payı  Haziran 2024 Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi.

     Turizm Payı  Nisan-Mayıs-Haziran 2024 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi.

     Dijital Hizmet Vergisi  Haziran 2024 Dönemine Ait Dijital Hizmet Vergisinin Beyanı ve Ödemesi.

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE