Dosya Ad / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 16 | Toplam Sayfa: 1 ]    | 1 |
 
  Konu Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 4- özelge talep formu  ÖZELGE TALEP FORMU  5.08.2015

   Dokümanı İndir A- mükellefiyet dilekçesi   MÜKELLEFİYET DİLEKÇESİ  5.08.2015

   Dokümanı İndir B- borcu yoktur dilekçesi  BORCU YOKTUR DİLEKÇESİ  5.08.2015

   Dokümanı İndir C- şube bildirim dilekçesi  ŞUBE BİLDİRİM DİLEKÇESİ  5.08.2015

   Dokümanı İndir D- özelge talep formu  ÖZELGE TALEP FORMU  5.08.2015

   Dokümanı İndir E- düzeltme beyannamesi dilekçesi  DÜZELTME BEYANNAMESİ DİLEKÇESİ  5.08.2015

   Dokümanı İndir F- pişmanlık talebi  PİŞMANLIK TALEBİ DİLEKÇESİ (VUK 371.madde)  5.08.2015

   Dokümanı İndir G- ceza indirim talep dilekçesi  CEZA İNDİRİM TALEP DİLEKÇESİ (VUK 376.madde)  5.08.2015

   Dokümanı İndir H- tarhiyat öncesi uzlaşmadan vazgeçildiği hk.  TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMADAN VAZGEÇİLDİĞİ HAKKINDA   5.08.2015

   Dokümanı İndir I- tarhiyat sonrası uzlaşma talep dilekçesi  TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA TALEP DİLEKÇESİ  5.08.2015

   Dokümanı İndir J- vergi ceza ihbarnamesi iptal dilekçesi  VERGİ CEZA İHBARNAMESİNİN İPTALİ TALEPLİ DİLEKÇE  5.08.2015

   Dokümanı İndir K- ödeme emri iptal talepli dilekçe  ÖDEME EMRİ İPTAL TALEBİ DİLEKÇESİ  5.08.2015

   Dokümanı İndir L- taahütname -borç beyannamesi  TAAHHÜTNAME-BORÇ BEYANNAMESİ(BİRLEŞME VE DEVİR ESNASINDA)  5.08.2015

   Dokümanı İndir M- genel vekaletname örneği  GENEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ  5.08.2015

   Dokümanı İndir N- özel vekaletname örneği  ÖZEL VEKALETNAME ÖRNEĞİ (UZLAŞMA VE İNCELEME İÇİN)   5.08.2015

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE