Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 188 | Toplam Sayfa: 10 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2003-177  KKDF
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna ilişkin yeni düzenleme hakkında.  
31.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-174  GVK
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak vergi tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.  
31.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-176  MTV
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında  
31.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-178  VUK
31 Aralık 2003 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
31.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-175  GVK
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında  
31.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-179  VUK- MENKUL KIYMET
31 Aralık 2003 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yeralan hisse senedi, hazine bonosu-devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.  
31.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-166  VUK- GVK- KVK
Enflasyon muhasebesine yönelik 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
30.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-169  GVK
Gelir Vergisi Kanunu'nun 94’üncü maddesi kapsamında mevduat faizleri, özel finans kurumlarından alınan kar payları ve repo gelirleri üzerinden yapılacak tevkifat oranları yeniden belirlenmiştir.  
30.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-170  EMLAK VERGİSİ
Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene sahip kişilerden bazı şartları taşıyanların 2004 yılı bina vergisi oranının sıfır olarak uygulanacağı hakkında.  
30.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-167  VUK- AATUHK- KDV
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Vergi Usul Kanunu, 6183 sayılı Kanun ve Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında  
30.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-171  DİĞER
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre ödenmesi gereken kanuni faiz ve temerrüt faiz oranı değiştirilmiştir.  
30.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-168  GVK
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren uygulanacak olan bazı parasal limitler hakkında  
30.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-172  SSK
İşsizlik Sigortası Prim Oranları 2004 yılında %1 sigortalı, %2 işveren ve %1 Devlet payı olarak ödenmeye devam edilecektir. 
30.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-173  KVK
Kurumlar Vergisi Kanunu 24’üncü maddesi kapsamında DAR MÜKELLEF KURUMLARIN tevkifata tabi kazanç ve iratlarından yapılacak tevkifat nispetleri yeniden belirlenmiştir.  
30.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-164  DAMGA VERGİSİ
2004 yılında ödenecek olan Damga Vergisi tutarları artırılmıştır.  
29.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-165  IK- PERSONEL- GVK
1 Ocak 2004´ten itibaren geçerli olması beklenen kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları  
29.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-162  HARÇLAR
Harç tutarları 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.  
29.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-163  HARÇLAR
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren uygulanacak olan Finansal faaliyet izin belgesi harç tutarları.  
29.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-161  VUK - GVK - KVK
Mali tabloların enflasyondan arındırılmasına yönelik Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan düzenlemeler  
25.12.2003

   Dokümanı İndir 2003-161 BOLUM 1 
2003-161 BOLUM 1 
25.12.2003

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE