Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 75 | Toplam Sayfa: 4 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2014-075  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2014 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2014

   Dokümanı İndir 2014-074  TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları açıklanmıştır.  
17.12.2014

   Dokümanı İndir 2014-073  VUK- SGK- DİĞER
6552 sayılı Kanun’da yer alan bazı başvuru ve ilk taksit ödemelerinin süreleri uzatılmıştır.  
1.12.2014

   Dokümanı İndir 2014-072  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2014 ARALIK  
26.11.2014

   Dokümanı İndir 2014-072  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2014 ARALIK  
26.11.2014

   Dokümanı İndir 2014-071  EVK-ÇTV
Ticari Şekilde Kullanılan Kültür ve Tabiat Varlıkları, Yapılanma Yasağına Aykırı Olarak Tesis Edilen Kültür ve Tabiat Varlıkları ile Boğaziçi Sahil Şeridi veya Öngörünüm Bölgesinde Konut veya İşyeri Olarak Kullanılan Taşınmaz Kültür Varlıklarından Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi Alınması Hakkında 
20.11.2014

   Dokümanı İndir 2014-070  SGK
Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları ile Limited Şirket Ortaklarının Sigortalı Sayıldıkları Dönemler İçin Verilmesi Gereken Sigortalı İşe Giriş ve Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgeleri ile Daha Önce Verilmemiş Bildirgelerin 11.12.2014 Tarihine Kadar Verilmesi Durumunda Ceza Uygulanmamasına İmkan Sağlayan 6552 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme Hakkında.  
18.11.2014

   Dokümanı İndir 2014-069  VUK
2014 yılı yeniden değerleme oranı % 10,11 olarak belirlenmiştir.  
17.11.2014

   Dokümanı İndir 2014-068  KDV
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde 01.11.2014 tarihinden itibaren yapılan düzenlemeler hk.  
30.10.2014

   Dokümanı İndir 2014-067  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2014 KASIM  
28.10.2014

   Dokümanı İndir 2014-066  KVK
2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,59 olarak belirlenmiştir.  
20.10.2014

   Dokümanı İndir 2014-065  VUK
Elektronik defter tutma uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin hatırlatmalar hakkında.  
14.10.2014

   Dokümanı İndir 2014-064  VUK - MENKUL KIYMET
30.09.2014 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
1.10.2014

   Dokümanı İndir 2014-063  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2014 EKİM  
30.09.2014

   Dokümanı İndir 2014-062  DİĞER
6552 sayılı Kanun Kapsamında Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini süresinde yaptıramamış olanlara Kanunda belirtilen süre içerisinde muayenelerini yaptırmaları için sağlanacak kolaylıklara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  
30.09.2014

   Dokümanı İndir 2014-061  İK-SGK
6552 sayılı Kanun Kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile diğer bazı alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  
30.09.2014

   Dokümanı İndir 2014-060  KDV – ÖTV - GVK – KVK – HARÇLAR - DİĞER
6552 sayılı Kanun Kapsamında Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen bazı amme alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.  
30.09.2014

   Dokümanı İndir 2014-059  VUK
30 Eylül 2014 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
29.09.2014

   Dokümanı İndir 2014-058  SGK- İŞ
6552 sayılı Torba Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamasından Kaynaklanan Davalara İlişkin Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır.  
17.09.2014

   Dokümanı İndir 2014-057  KVK - GV – KDV- ÖTV
6552 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler hk. 
16.09.2014

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE