Dosya Ad / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 22 | Toplam Sayfa: 2 ]    | 1 | 2 |
 
  Konu Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir SGK-İK  KURUM ALACAKLARININ GEÇİCİ 60 INCI MADDE UYARINCA YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR” HAKKINDAKİ 2014 –26 SAYILI GENELGE  30.09.2014

   Dokümanı İndir İŞ SOSYAL GÜVENLİK  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU  6.07.2012

   Dokümanı İndir İŞ SOSYAL GÜVENLİK  SGK GENELGE 2011/45  1.07.2011

   Dokümanı İndir İŞ SOSYAL GÜVENLİK  SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ VE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ  13.10.2010

   Dokümanı İndir İŞ SOSYAL GÜVENLİK  GENELGE 2010-66  28.05.2010

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  STAJYER USUL VE ESASLARI  22.03.2017

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  SGK 2010-66 No'lu Genelgesine ilişkin Duyuru  28.05.2010

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK   18.11.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  GENELGE 2008-93  14.11.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI UYGULAMA TEBLİĞİ   24.10.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  10.10.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  SOSYAL SİGORTALAR İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ  10.10.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU  10.10.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KAPSAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER LİSTESİ  6.10.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA VERİLMESİNE VE PRİMLERİN ÖDENME SÜRELERİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  6.10.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ  6.10.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  GENELGE 2008-73  8.09.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK  GENELGE 2008-77  8.09.2008

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK   4857 SAYILI IS KANUNU  27.07.2007

   Dokümanı İndir İŞ-SOSYAL GÜVENLİK   SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  27.07.2007

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE