Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 177 | Toplam Sayfa: 9 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2007-177.doc  VUK- MENKUL KIYMET
31.12.2007 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.  
31.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-176.doc  VUK
31 Aralık 2007 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
31.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-175.doc  SSK
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesi 1 Haziran 2008 tarihine ertelenmiştir.  
31.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-174.doc  TTK
Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2008 tarihine kadar uzatılmıştır.  
31.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-173  KDV - FİNANSAL KİRALAMA
30 Aralık 2007 tarihinden sonra düzenlenen finansal kiralama sözleşmelerinde, işleme konu olan malın tabi olduğu katma değer vergisi oranı uygulanacaktır. 
31.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-172  KDV
Katma Değer Vergisi Oranları ile ilgili yeni düzenleme yapılmıştır. 
31.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-171.doc  ŞİRKET
Banka, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ödeyeceği giderlere katılma payları ödemenin yapıldığı yılda gider yazılabilecektir.  
28.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-170.doc  TTK-BK-VUK-KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları indirilmiştir.  
28.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-169.doc  GVK
Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 59’uncu maddesi uyarınca, 26.7.2001 – 31.12.2005 tarihleri arasında ihraç edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarının faiz gelirleri ile alım – satım kazançlarına ilişkin Gelir Vergisi istisnası uygulaması 31.12.2007 tarihinde sona ermektedir.  
27.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-168.doc  DİĞER
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından konut edindirme yardımına hak kazananlara ait listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi’ne iletilmesi işlemi Bakanlar Kurulu Kararı ile 29 Şubat 2008 tarihine uzatılmıştır.  
27.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-167.doc  VUK
24 Aralık 2007 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin verilme süreleri, mücbir sebep nedeniyle 25 Aralık 2007 tarihine kadar uzatılmıştır.  
25.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-166.doc  KDV
Kasım/2007 dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 25 Aralık 2007 Salı günü mesai saati sonuna kadar uzatılmıştır.  
24.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-165  KVK
Tüm Kurumlar Vergisi mükelleflerine 2007 yılı Kurumlar Vergisi Beyannameleri ekinde vergi dairelerine TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM verme zorunluluğu getirilmiş olup Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler, bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurtiçi ve yurtdışı işlemlerine, diğer kurumlar vergisi mükellefleri ise bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurtdışı işlemlerine ilişkin olarak Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresine kadar YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU hazırlayacak ve istenmesi durumunda idareye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edeceklerdir. 
13.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-164.doc  VUK
2008 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
13.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-163.doc  KVK
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 6 Aralık 2007 tarih ve 26722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  
11.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-162.doc  GVK
Asgari geçim indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemelerin yapıldığı 265 Seri No’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
5.12.2007

   Dokümanı İndir 2007-161.doc  FİNANSAL KİRALAMA-KDV-VUK
Finansal kiralama sözleşmelerine konu malların hasara uğraması nedeniyle finansal kiralama şirketi tarafından sigorta şirketinden alınan sigorta tazminatları ile bu tazminatların kiracıya yansıtılması ve hasarlı malın finansal kiralama şirketi tarafından satılması durumunda elde edilen paranın/hasılatın kiracıya aktarımı işlemlerinin fatura ile belgelendirilmesi gerektiği ve bu işlemlerin KDV’ye tabi olmadığı yönünde Gelir İdaresi Başkanlığın’ca 09.10.2007 tarih ve 89183 sayılı mukteza verilmiştir.  
29.11.2007

   Dokümanı İndir 2007-160  Mali Takvim
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2007 ARALIK 
28.11.2007

   Dokümanı İndir 2007-159  Türk Ticaret Kanunu
Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2007 tarihinde sona ermekte olup, tescil işlemlerinin de 31.3.2008 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. 
28.11.2007

   Dokümanı İndir 2007-158  Finansal Kiralama
Finansal Kiralama Kanunu kapsamında yapılan finansal kiralama işlemlerinde kiracı değişikliği sırasında düzenlenen kağıtlar ile bu hususa ilişkin devir işlemleri, Damga Vergisi ve Harç istisnasından yararlanamayacaktır. 
27.11.2007

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE