Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 140 | Toplam Sayfa: 8 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2018-142  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2018 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-141  VUK
31 Aralık 2018 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
28.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-140  DİĞER
7143 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak, Kanun hükümlerine göre ödeme yapmayarak Kanundan yararlanma hakkını kaybeden borçlulara borçlarını ödemede yeni imkân sağlanmıştır. 
28.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-139  SGK
5510 sayılı Kanunun 81’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki Kararın ikinci maddesinin ikinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “31.12.2018” ibaresi “31.12.2019” şeklinde değiştirilmiştir.  
26.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-138  VUK
1 Ocak 2019 tarihinden itibaren E-Fatura, E-Defter ve E-Arşiv uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler hakkında. 
24.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-137  TTK-VUK
2019 yılında fiziki ortamda kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
24.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-136  VUK - GVK - KVK
İnternet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişilerin vergi mükellefi olup olmadığına bakılmaksızın 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereği vergi kesintisi yapılacaktır. 
19.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-135  DİĞER
PTT vasıtasıyla yapılacak “elektronik tebligat”a ilişkin hususların yer aldığı Elektronik Tebligat Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
11.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-134  DİĞER
6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında uygulamada yaşanan tereddütlerin giderilmesi amacı ile hangi vergi, harç ve ücretlerin istisna olduğu ve bu istisnalardan kimlerin ve hangi şartlarda faydalanacağı ile mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanı için belediyelerce harç ve ücret alınmayacağı hususlarında düzenlemeler yapılmıştır 
11.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-133  DİĞER
Varlık Barışına ilişkin bildirim ve ödeme süreleri, Resmi Gazete’de yayımlanan 405 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 ay uzatıldı. 
3.12.2018

   Dokümanı İndir 2018-132  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2018 ARALIK 
30.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-131  VUK
2018 yılı yeniden değerleme oranı % 23,73 olarak belirlenmiştir. 
30.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-130  DAMGA VERGİSİ
85 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre Türk parasına uyarlanacak sözleşmelere ilişkin damga vergisi uygulamasına ilişkin 22 sayılı Damga Vergisi Sirküleri yayımlanmıştır.  
22.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-129  KAMBİYO
Türkiye’de yerleşik kişilerin, hangi hallerde, kendi aralarında, menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirleyebileceklerine ilişkin açıklamaları içeren yeni bir Tebliğ yayımlanmıştır. 
16.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-128  KAMBİYO
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “İhracat Genelgesi”, T.C. Merkez Bankası tarafından yayınlamıştır. 
16.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-127  KDV
287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 8701.20, 87.02, 87.04 ve 87.05 G.T.İ.P numaralarında yer alan ticari araçların katma değer vergisi oranı 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere %18 oranından % 1 oranına indirilmiştir. 
1.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-126  ÖTV
287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan beyaz eşyaların ÖTV oranları 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere %6,7 oranından %0’a (sıfır) indirilmiştir. 
1.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-125  ÖTV
287 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otomobillerin Özel Tüketim Vergisi oranlarında 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere indirim getirilmiştir. 
1.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-124  KDV
Bazı malların tesliminde katma değer vergisi oranı 31.12.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere %18 oranından % 8 oranına indirilmiştir. 
1.11.2018

   Dokümanı İndir 2018-123  HARÇLAR
31.10.2018 tarihine kadar uygulanmak üzere binde 20’den binde 15’e düşürülmüş olan konut ve işyerleri alım-satım işlemlerinde alıcı ve satıcının ayrı ayrı ödediği tapu harcının binde 15 olarak uygulanma süresi 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.  
1.11.2018

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE