Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 124 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2000-120  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ 2001 OCAK  
26.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-121  GVK
2000 yılında elde edilen Menkul Sermaye İratlarının Beyanında Dikkate Alınacak İndirim Oranının 1’den büyük çıkması nedeniyle bazı menkul sermaye iratları ile menkul kıymet değer artış kazançları beyannameye dahil edilmeyecektir.  
26.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-122  VUK
2001 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yeralan parasal limitler  
26.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-123  VUK
31 Aralık 2000 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yeralan hisse senedi, hazine bonosu- devlet tahvillerinin Vergi Usül Kanunu’nun 279uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar aşağıdadır.  
26.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-124  VUK
31 Aralık 2000 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
26.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-114  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2001 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları.  
25.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-115  TAŞIT ALIM VERGİSİ
Satın alma sırasında ödenen taşıt alım vergisi tutarları 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.  
25.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-116  İŞ – İK - SSK
1 Ocak - 30 Haziran 2001, 1 Temmuz 2001-31 Aralık 2001 dönemlerinde uygulanacak asgari ücret  
25.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-117  DAMGA VERGİSİ
2001 yılında ödenecek damga vergisi tutarları artırılmıştır.  
25.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-118  KDV
İncelenmekte olan ve katma değer vergisi iadesi alan mükelleflerin iade talepleri hakkında.  
25.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-119  KDV
KDV Kanunu’nun 17inci maddesinin 2 numaralı fıkrasına 4605 sayılı Kanun ile eklenen (c) bendine ilişkin 79 seri numaralı KDV tebliği yayımlanmıştır.  
25.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-110  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
2001 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi istisna tutarları.  
22.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-111  EMLAK VERGİSİ
2001 yılı Emlak Vergisi matrahları.  
22.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-112  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
2001 yılında ödenecek olan Çevre Temizlik Vergisi tutarları.  
22.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-113  AATUH KANUN (6183)
21 Aralık 2000 tarihinden itibaren tecil faizi oranı % 48’den % 36’ya indirilmiştir.  
22.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-108  VUK- MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA
Ek mali tabloları düzenlemek zorunda olan mükellefler ile maliyet hesaplarını 7/A seçeneğine göre tutmak zorunda olan mükellefler hakkında.  
21.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-109  PERSONEL- GVK
Özel Gider İndirimi  
21.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-107  GVK
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde yeralan ve Türkiye’ deki kurumlar, Türkiye’ de yerleşik veya yerleşik olmayan gerçek kişiler ile Kurumlar Vergisi Kanunu' nun 24 üncü maddesi uyarınca Türkiye' de bulunmayan dar mükellef kurumlar tarafından elde edilen mevduat faizi, repo ve özel finans kurumlarınca ödenen kar payları üzerinden ödenecek stopaj oranları Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirlenmiştir.  
20.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-106  KDV
GSM cep telefonu işletmecileri tarafından verilenler hariç her türlü telekomünikasyon hizmetlerindeki KDV oranı % 17’den % 25’e, doğalgaz teslimlerinde ki KDV oranı ise % 8’den % 17’ye yükseltilmiştir.  
13.12.2000

   Dokümanı İndir 2000-101  GVK – KDVK – KVK - DİĞER
Bazı vergi kanunlarında yapılan değişiklikler hakkındaki 4605 Sayılı Kanun yayımlanmıştır.  
12.12.2000

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE