Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 132 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2017-132  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2017 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
29.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-131  VUK
31 Aralık 2017 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
29.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-130  6183/A.A.T.U.H.K.
Maliye Bakanlığı’nca, vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge (Borcu Yoktur yazısı) aranılması zorunluluğu getirilen ödeme ve işlemler hakkında 7061 sayılı Kanun ile yapılan yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalar Seri:A Sıra:9 No’lu Tahsilat Genel Tebliği’nde yapılmıştır. 
28.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-129  VUK
1 Ocak 2018 tarihinden itibaren mükellefler istemeleri halinde elektronik ortamda elektronik belge olarak e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu ve e-serbest meslek makbuzu düzenleme, iletme, muhafaza ve ibraz etme uygulamasına geçiş yapabileceklerdir. 
27.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-128  GVK - KVK
14 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. 
27.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-127  GVK - KVK
Vergiye uyumlu mükelleflere %5 vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 
26.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-126  VUK
Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımına ilişkin 488 ve 489 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişiklikler yapılmıştır. 
22.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-125  TTK-VUK
2018 yılında fiziki ortamda kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
22.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-124  GVK-DV-SGK
Vergi dairesine verilen “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Sigortalar Kurumuna 5510 sayılı Kanunun 4-(1)-a) maddesi kapsamında sigortalı olanlar (SSK’lılar) için verilen “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin, “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” olarak birleştirilmesine yönelik uygulama bankalar için Türkiye’nin her yerinde, diğer mükellefler için pilot bölgeler (Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı) dışındaki illerde 1 Temmuz 2018 tarihine ertelenmiştir. 
21.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-123  SGK
2017/Kasım cari dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri ile 2017/Aralık ayına ertelenen 2017/Şubat dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri için son tarih 2 Ocak 2018 olarak yeniden belirlenmiştir.  
21.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-122  VUK
İşletme Defteri ile Serbest Meslek Kazanç Defteri ve basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtları 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren “Defter-Beyan Sistemi” üzerinden elektronik ortamda oluşturularak saklanmaya başlanacaktır. 
18.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-121  GVK
Kira gelirleri nedeniyle verilen Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinde kullanılabilecek götürü gider oranının % 25’ten % 15’e düşürülmesine yönelik açıklamaların yer aldığı 300 sayılı Gelir Vergisi Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
14.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-120  SGK
Hem 2017/Kasım dönemine ait sosyal güvenlik prim ödemeleri için, hem de 2017/Aralık ayına ertelenen 2017/Şubat dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödemeleri için son tarih 26 Aralık 2017 olarak belirlenmiştir.  
7.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-119  KVK
3 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 7 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.  
7.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-118  ÖİV- ÖTV- VİV- EMLAK
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gider Vergileri Kanununda, Özel Tüketim Vergisi Kanununda, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda ve Emlak Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 
7.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-117  VUK
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanununa yönelik yapılan değişiklikler. 
6.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-116  KDV
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 
6.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-115  MTV
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda düzenlemeler yapılmıştır.  
6.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-114  GVK
2017/Eylül-Ekim-Kasım-Aralık aylarında aylık net ücreti 1.404,06 TL’lik net asgari ücret tutarının altına düşenlere asgari geçim indirimi ödenerek farkın kapatılmasına yönelik 7061 sayılı Kanun düzenlemesine yönelik açıklamaların yer aldığı 299 sayılı Gelir Vergisi Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
6.12.2017

   Dokümanı İndir 2017-113  GVK
7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 
6.12.2017

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE