Dosya Ad / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 27 | Toplam Sayfa: 2 ]    | 1 | 2 |
 
  Konu Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir TTK  TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR VARLIKLARIN DEĞER TESPİTİ HAKKINDA YÖNETMELİK   4.01.2017

   Dokümanı İndir TTK  REHİNLİ TAŞINIR SİCİLİ YÖNETMELİĞİ  4.01.2017

   Dokümanı İndir TTK  TİCARİ İŞLEMLERDE REHİN HAKKININ KURULMASI VE TEMERRÜT SONRASI HAKLARIN KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK   4.01.2017

   Dokümanı İndir TTK  ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ  3.01.2017

   Dokümanı İndir TTK  6750 SAYILI TİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU  28.10.2016

   Dokümanı İndir TTK  TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ   10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK  10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK   10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE ALACAKLIYA YAPILAN GEÇ ÖDEMELERE İLİŞKİN TEMERRÜT FAİZ ORANININ BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ  10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ   10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ   10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ   10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ   10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ  10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ AŞ VE LTD ŞİRKETLERİ İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ  10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ   10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ   10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  1 SIRA NOLU ELEKTRONİK DEFTER TEBLİĞİ  10.10.2013

   Dokümanı İndir TTK  TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  10.10.2013

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE