Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 1995 yılı Ekim ayında kurulmuş olup uzman kadrosuyla, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren küçük yerel şirketlerden uluslararası şirketlere kadar uzanan geniş bir alanı kapsayan yerli ve yabancı müşterilerine vergi, bankacılık, sermaye piyasası, kambiyo, teşvik, yabancı sermaye, sosyal güvenlik, iş ve ticaret hukuku ile benzeri mali konulara yönelik profesyonel danışmanlık hizmetleri ve 3568 sayılı Kanun kapsamında yeminli mali müşavirlik tasdik hizmetleri sunmaktadır.

Şirketin, özellikle finans sektöründe tecrübeli danışman kadrosuyla hizmet sunduğu başlıca sektörler aşağıdaki gibidir:

 • Finans Sektörü

  • Bankacılık
  • Finansal Kiralama
  • Factoring
  • Aracı Kurumlar
  • Sigorta
  • Kart Ödeme Sistemleri
  • Portföy Yönetimi
  • Menkul Kıymet Yatırım Fonları
  • Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
  • Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
  • Risk Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
 • Reel Sektör

  • Tekstil
  • Üretim
  • İlaç
  • Enerji
  • Turizm
  • Reklamcılık
  • İletişim - Telekomünikasyon
  • Havaalanı İşletmeciliği
  • İnşaat
  • Perakendecilik
  • Serbest Bölge İşletmeciliği
 
 
 
  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE