Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 141 | Toplam Sayfa: 8 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2001-134  VUK
31 Aralık 2001 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
31.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-133  İŞ – İK – SSK
1 Ocak 2002- 30 Haziran 2002 döneminde uygulanacak asgari ücret  
31.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-131  VUK
31 Aralık 2001 tarihi itibarı ile Repo, Ters Repo ve Vadeli Mevduatların değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar  
31.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-132  BSMV-DAMGA VERGİSİ-HARÇLAR
Ulusal para birimlerinin EURO’ya dönüştürülmesinde uygulanacak vergi ve harç istisnaları hakkında  
31.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-135  VUK
Maliye Bakanlığı, 2002 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yeralan parasal limitler ile ilgili yayımladığı 302 no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde düzeltme yapmıştır.  
31.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-136  VUK- MENKUL KIYMET
B tipi menkul kıymet yatırım fonları tarafından ayrılan % 11 oranında vergi karşılığı hakkında açıklamalar  
31.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-127  VUK
31 Aralık 2001 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yeralan hisse senedi, hazine bonosu- devlet tahvillerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar  
28.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-129  ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
1 Ocak 2002 tarihinden itibaren değişen Özel İşlem Vergisi tutarları  
28.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-128  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ 2002 OCAK  
28.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-130  SSK
Sigortalı, işveren ve Devletin ödediği İşsizlik Sigortası Primleri 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren birer puan düşürülmüştür.  
28.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-124  GVK
Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan ve 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulanacak olan bazı parasal limitler Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirlenmiştir.  
27.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-125  VUK
2002 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yeralan bazı parasal limitler.  
27.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-126  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
2002 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları.  
27.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-121  VUK
2002 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yeralan parasal limitler.  
26.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-122EK3  hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat faizi, temettü, kar payı, hisse senedi yatırım fonu katılma belgesi, değer artış kazancı, alım satım kazancı
2001-122EK3 
26.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-122EK2  hazine bonosu, devlet tahvili, mevduat faizi, temettü, kar payı, hisse senedi yatırım fonu katılma belgesi, değer artış kazancı, alım satım kazancı
2001-122EK2 
26.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-122EK1  hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, kar payı, temettü, mevduat faizi, yatırım fonu katılma belgesi
2001-122EK1 
26.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-122  MENKUL KIYMET - GVK-KVK
Menkul kıymet faizlerinin, menkul kıymet alım-satım kazançlarının ve mevduat faizlerinin vergilendirilme koşullarını gösteren tablolar.  
26.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-123  EMLAK VERGİSİ
Emlak Vergisi mükellefleri bina, arsa ve araziler için 2002 yılının Mart, Nisan ve Mayıs aylarında gayrimenkulün bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye 1 Ocak 2002 tarihinden geçerli olmak üzere genel beyanda bulunacaklardır.  
26.12.2001

   Dokümanı İndir 2001-115  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
2002 yılında ödenecek olan Çevre Temizlik Vergisi tutarları.  
25.12.2001

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE