Web Site Hyperlink

 
  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı http://www.hazine.gov.tr

  T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı http://www.dtm.gov.tr

  T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı http://www.gumruk.gov.tr

  T.C. Merkez Bankası http://www.tcmb.gov.tr

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu http://www.bddk.org.tr/

  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu http://www.spk.gov.tr

  Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr

  Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği http://www.tspakb.org.tr

  Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği http://www.tsrsb.org.tr

  Türkiye Katılım Bankaları Birliği http://www.tkbb.org.tr

  Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu http://www.tmsk.org.tr

  T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu http://www.epdk.gov.tr

  Rekabet Kurumu http://www.rekabet.gov.tr

  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu http://www.tubitak.gov.tr

  Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr

  Gelir İdaresi Başkanlığı http://www.gib.gov.tr

  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı http://www.bmvdb.gov.tr

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı http://www.ivdb.gov.tr

  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası http://www.imkb.gov.tr

  İstanbul Altın Borsası http://www.iab.gov.tr

  Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası http://www.vob.org.tr

  T.C. Resmi Gazete http://rega.basbakanlik.gov.tr

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE