Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş Web Sitesi Telif Hakkı ve Sorumluluk Beyanı Bildirimi
 
  Herhangi bir şekilde müşavirlik ve danışmanlık amacı taşımayan bu site, Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. müşterilerinin vergi, bankacılık, yabancı sermaye, sermaye piyasası ve ilgili diğer mevzuatlardaki değişiklik ve düzenlemelerden haberdar olması ve Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. görüşlerinin müşterilere bildirilmesi amacıyla yayımlanan sirkülerlere Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. müşterilerinin kolay ve hızlı erişim sağlaması amacıyla mümkün olan en fazla özen ve dikkat gösterilerek hazırlanmaktadır.

Kanunların ve bunlara bağlı mevzuatın uygulanması ve yorumlanmasının olaylara, kişilere ve kurumlara göre farklılık gösterebileceği gerçeğinden hareketle Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan bu sitede yer alan iyiniyetli insan hataları, teknik veya diğer faktörlere dayalı yorum farklılığı, bilgi eksikliği, hata veya yanlışlık içermesi muhtemel bilgilerin kullanıcıları açık bir şekilde kabul ederler ki;

  • Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ortakları, temsilcileri ve çalışanları veya şirketin tüzel kişiliği hiçbir şekilde bu sitede yayımlanan bilgi ve belgelere dayanılarak alınan kararlar ve yapılan işlemlerle ilgili olarak, doğabilecek doğrudan doğruya veya dolaylı zararlar konusunda -bu tür zararların meydana gelebileceği hususunda uyarıda bulunulmuş olsa dahi- herhangi bir açık veya gizli garanti, teminat, sorumluluk veya mükellefiyet üstlenmemektedir.

  • Bu sitede mevcut bulunan bilgiler ile sirkülerler, resmi kurum ve kuruluşlarca internet ortamında yayınlanan mevzuat esas alınarak hazırlandığından internetteki mevzuat ile Resmi Gazete'de yayımlanan ve/veya idari birimlere gönderilen mevzuat arasındaki muhtemel farklılıklardan şirketimiz sorumlu tutulamaz.

  • Bu sitede mevcut bulunan bilgiler Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin önceden yazılı izni alınmadan kısmen veya tamamen kopya edilemez, uygulamaya konulamaz, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz.

  • Bilgi sayfalarındaki tüm görüntüler Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. adına tescilli olup, Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin önceden yazılı izni alınmadan ticari amaçlı olarak kullanılamaz.

  • Sirkülerlerimiz ile esas alınan mevzuatın şirketimiz nezdinde muhafaza edilen nüshaları asıldır.

  • Bu web sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetler önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir.

www.sigmaymm.com.tr sitesi'ne göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 
  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE