Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 99 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 1997-099  ÖZEL İNDİRİM
Ücretlerin vergilendirilmesinde kullanılan özel indirim tutarları 3 kat artırılmıştır.  
9.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-098  MENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT
Devlet Tahvili ve Hazine Bonusu Faizleri ile Repo Faizlerine Ilişkin Stopaj Oranları Yeniden Belirlenmiştir.  
8.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-097  KURUMLAR VERGİSİ- GELİR VERGİSİ
57 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Ile Yapılan Düzenlemeler Hakkında  
7.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-096  MENKUL KIYMET YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARI
“A” Tipi Yatırım Fon ve Ortaklıklarının % 25 Hisse Senedi Bulundurma Şartı ile Dar Mükellef Yatırım Fon ve Ortaklıklarının vergilendirilme koşulları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.  
6.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-095  MENKUL SERMAYE İRADI- DİĞER
Maliye Bakanlığı menkul kıymet ve mevduat faizlerinden yapılacak tevkifat ve bunlar üzerinden kesilen vergilerin mahsubu konusunda açıklamalar yapmıştır.  
5.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-094  VUK
Vergi Usul Kanunu'nda yeralan parasal limitler 1998 yılı için yeniden belirlenmiştir.  
4.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-093  DAMGA VERGİSİ
01.01.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere maktu damga vergisi tutarları artırılmıştır.  
3.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-092  DEĞERLİ KAĞITLAR
Değerli kağıtların bedelleri 1998 yılı için yeniden belirlenmiştir.  
2.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-091  HARÇLAR- TAŞIT ALIM VERGİSİ- GVK- 6183 AATUH KANUN- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
Harç, Taşıt Alım Vergisi, Terkin edilecek Amme Alacakları, İnceleme yapılmaksızın iade edilecek gelir vergisi tutarları arttırılmıştır.  
1.04.1997

   Dokümanı İndir 1997-090  VUK
1 Ocak 1998’den itibarıyle düzenlenmesi ve bakanlığa gönderilmeleri durdurulan belgeler ve formlar 
31.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-089  BANKA, FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ, ARACI KURUMLAR- HARÇLAR
Finansal faaliyet izin belgelerine ilişkin harç tutarları 1998 yılı için yeniden belirlenmiştir.  
30.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-088  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
Her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi tutarları 01.01.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arttırılmıştır.  
29.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-087  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
Her yıl ödenen motorlu taşıtlar vergisi tutarları 01.01.1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere arttırılmıştır.  
28.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-086  GVK
Gelir Vergisi Kanunu´nda yeralan parasal limitler ve Gelir Vergisi tarife dilimlerindeki hadler yükseltilmiştir.  
27.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-085  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yeralan istisna tutarları 1998 yılı için yeniden belirlenmiştir.  
26.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-084  TTK
1998 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin Türk Ticaret Kanunu´nun 69. maddesi uyarınca Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilmesi  
25.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-083  VUK
1998 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki ve ara tasdiki.  
24.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-082  DİĞER- VERGİ REFORMU YASA TASARISI
Maliye Bakanlığı’nca vergi kanunlarında yapılması düşünülen değişiklikler  
23.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-080  REKABETİN KORUNMASI
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda yeralan idari para cezaları 29 kat artırılmıştır  
22.03.1997

   Dokümanı İndir 1997-081  GVK
Cari mevzuat hükümlerine göre tam mükellef gerçek kişiler 1997 yılında elde ettikleri faiz gelirleri, repo gelirleri, menkul kıymet değer artış kazançlarını aşağıda yazılan açıklamalar ışığında beyan edeceklerdir.  
22.03.1997

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE