Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 130 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 1998-132  GVK- KVK
Geçici Vergi  
13.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-131  VUK- GVK- KVK
1999 yılı geçici bütçe kanunu ile kamu borçlanma senetleri reeskontlarının vergilendirilmesi konusunda yapılan düzenleme hakkında  
12.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-130  VUK- GVK- KVK
1999 yılı Geçici Bütçe Kanunu ile vergi kanunlarında yapılan değişiklikler hakkında  
11.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-129  MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA
7/A seçeneğine tabi olacak mükelleflerle, ek mali tabloları düzenleyecek ve bunlardan “Kar Dağıtım Tablosu"nu 1999 yılı gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine ekleyecek mükellefler hakkında  
10.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-128  GVK- KDV
Yeniden düzenlenen muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerinin Ocak 1999’dan itibaren iki örnek olarak verileceği ve yıllık bildirimlerin verilme süresi hakkında  
9.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-127  DAMGA VERGİSİ- HARÇ İSTİSNASI
İhracat ve Yatırımlarda Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında 4 No.lu Tebliğ  
8.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-126  BANKA- KKDF
KKDF kesintisinden kaçınmak için yurtdışından alınan mevduat hakkında  
7.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-125  GVK
Özel Gider İndirimi Uygulaması ve Personel Yemek Bedeline İlişkin İstisna Tutarı Hakkında  
6.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-123  DAMGA VERGİSİ
Her bir kağıt için ayrı ayrı uygulanacak damga vergisi üst sınırı hakkında  
4.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-122  GVK
Götürü usule tabi ticaret erbabı ile vergiden muaf esnafın vergilendirilmesi ve bunlardan yapılan alımların belgelendirilmesi hakkında  
3.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-121  6183 SAYILI KANUN
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda 4369 Sayılı Kanunla yapılan değişiklikler hk.  
2.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-120  BANKA- KKDF
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesinti oranlarının düşürülmesi hakkında  
1.05.1998

   Dokümanı İndir 1998-119  KARAPARA- VUK
1 Ocak 1999’dan itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 359 uncu maddesinin (b) bendinde yazılı suçlar Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Ilişkin Kanun kapsamında değerlendirilecektir.  
30.04.1998

   Dokümanı İndir 1998-118  GVK
Kurumlar Vergisinden muaf olan kooperatiflere, yabancı ülke elçilik, konsolosluk ve kuruluşlarına, vakıflar tarafından kurulan üniversitelere, apartman yöneticiliği adına açılan hesaplara, kurumlar vergisinden muaf olan kurumlara ödenen mevduat faizleri ve repo gelirleri ile kira ödemelerine ilişkin gelir vergisi tevkifatı yapılıp yapılmaması hakkında  
29.04.1998

   Dokümanı İndir 1998-117  KVK- SPK
Hisse Senetlerinin Halka Arz Oranları Hakkında  
28.04.1998

   Dokümanı İndir 1998-116  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
1999 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları.  
27.04.1998

   Dokümanı İndir 1998-115  HARÇLAR- TAŞIT ALIM VERGİSİ
Harç ve satın alma sırasında ödenen taşıt alım vergisi tutarları 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artırılmıştır.  
26.04.1998

   Dokümanı İndir 1998-114  HARÇLAR
1999 yılında uygulanacak olan finansal faaliyet izin belgeleri harç tutarları  
25.04.1998

   Dokümanı İndir 1998-113  TTK- VUK
1999 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki ve ara tasdiki.  
24.04.1998

   Dokümanı İndir 1998-112  TTK
1999 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin Ticaret Sicil Memurluğuna bildirilmesi  
23.04.1998

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE