Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 169 | Toplam Sayfa: 9 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2006-160.doc  VUK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları arttırılmıştır.  
20.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-167  VUK - VERGİ USUL KANUNU - MENKUL KIYMET
31.12.2006 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu-devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
29.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-166  VUK - VERGİ USUL KANUNU
31 Aralık 2006 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
29.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-165  KDV - KATMA DEĞER VERGİSİ
“Diplomatik İstisna”dan faydalanacak diplomatik kuruluş ve konsolosluk mensuplarına 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren “KDV Muafiyet Kartı” olarak kullanılmak üzere Dışişleri Bakanlığınca verilecek olan banka kartı hakkında. 
26.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-164  TÜRK TİCARET KANUNU
Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2007 tarihine kadar uzatılmıştır. 
26.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-163  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU
Mazbut vakıflarca elde edilen ve Mazbut vakıflara ödenen kiralardan gelir vergisi tevkifatı yapılmaması hakkında. 
22.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-162  TEŞVİK
2006/12 Seri No’lu Dahide İşleme Rejimi Tebliği yayımlanmıştır 
21.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-161  VUK - VERGİ USUL KANUNU
2007 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
20.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-169  VUK - VERGİ USUL KANUNU
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları arttırılmıştır.  
20.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-159  BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU
İşyerine tabela, levha vb. asmayanlar ile ½ metrekareye kadar olan ışıksız tabela asanların ilan ve reklam vergisi mükellefiyetinin bulunmaması nedeni ile herhangi bir ilan ve reklam vergisi tarhiyatı yapılamayacağı hk. 
19.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-158  VUK - VERGİ USUL KANUNU
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen 2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespit edildiği 2006/3 No’lu “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 6 Ekim 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımlanmıştır. 
15.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-157  DİĞER
1 Ocak 2007 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan gerçek kişilerin vergi kimlik numarası olarak Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (Mernis No) kullanılacaktır. 
15.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-156  TÜRK TİCARET KANUNU
Limited ve anonim şirketlerin sermayelerini, yeni asgari esas sermaye miktarına yükseltmeleri için ticaret sicili memurluğuna son müracaat tarihi 31.12.2006 tarihinde sona ermekte olup, tescil işlemlerinin de 31.3.2007 tarihine kadar sonuçlandırılması gerekmektedir. 
14.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-155  ŞİRKET
Banka, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna ödeyeceği giderlere katılma payı hakkında. 
8.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-154  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU - KVK - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU
Maliye Bakanlığı, 2006/1 seri nolu Kurumlar Vergisi İç Genelgesi ile vergi kesintisine tabi tutulan menkul sermaye iratları için gerek elektronik ortamda gerek kağıt ortamında ayrı bir muhtasar beyanname verilmeyeceğini açıklamıştır. 
1.12.2006

   Dokümanı İndir 2006-153  MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKViMİ
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2006 ARALIK 
30.11.2006

   Dokümanı İndir 2006-152  VUK - VERGİ USUL KANUNU
2006 yılı yeniden değerleme oranı % 7,8 olarak belirlenmiştir 
28.11.2006

   Dokümanı İndir 2006-151  KKDF - KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintileri ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararı hk. 
22.11.2006

   Dokümanı İndir 2006-150  KDV - KATMA DEĞER VERGİSİ
Ekim/2006 dönemine ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 22 Kasım 2006 tarihine kadar uzatılmıştır 
20.11.2006

   Dokümanı İndir 2006-149  GVK - GELİR VERGİSİ KANUNU - KVK - KURUMLAR VERGİSİ KANUNU - BSMV - BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ihraç edilecek likidite senetlerinin gelir ve kurumlar vergileri ile banka ve sigorta muameleleri vergisi bakımından durumu hk. 
17.11.2006

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE