Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 121 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2016-122  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2016 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
30.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-121  VUK
31 Aralık 2016 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
30.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-120  30 Aralık 2016
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Bildirim Süresi 30 Haziran 2017 Tarihine Uzatılmıştır. 
30.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-119  GVK
Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar hakkında 295 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile açıklamalar yapılmıştır. 
27.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-118  GVK - SGK - İŞ
İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası kişilerin işe alınmalarına yönelik teşvikin uygulanma süresi 31.12.2017 tarihine uzatılmıştır. 
26.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-117(R)  DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yer alan ve 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak değerli kağıt bedelleri. 
21.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-116  TTK-VUK
2017 yılında fiziki ortamda kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında. 
15.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-115  DİĞER
3308 sayılı “Meslekî Eğitim Kanunu”nda 6764 Sayılı Kanunla yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
15.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-114  VUK
Elektronik fatura kapsamındaki mükelleflerin mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında e-fatura düzenlenme zorunluluğunun başlangıç tarihi 1 Temmuz 2017’ye ertelenmiştir. 
15.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-113  VUK
1 Ocak 2017 tarihinden itibaren E-Fatura ve E-Defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükellefler hakkında. 
13.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-112  DİĞER
Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla hazırlanan Cazibe Merkezleri Programı yürürlüğe girmiştir. 
8.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-111  TTK
Şirket kuruluşu aşamasında ana sözleşmenin Ticaret Sicili Müdürü huzurunda imzalanması ve imza beyannamelerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin Tebliğ 06.12.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
7.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-110  DİĞER
6736 Sayılı Kanun Kapsamında “Yurt Dışından Türkiye’ye Getirilen Varlıklar”a İlişkin Olarak 4 Seri No’lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
2.12.2016

   Dokümanı İndir 2016-109  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2016 ARALIK 
30.11.2016

   Dokümanı İndir 2016-108  DİĞER
Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
28.11.2016

   Dokümanı İndir 2016-107  KDV
Katma Değer Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Liste’ye Yapılan Eklemeler ile Bazı Teslim ve Hizmetlerin KDV Oranı % 8’e İndirilmiştir.  
25.11.2016

   Dokümanı İndir 2016-106  ÖTV
2016/9542 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Otomobillerin Özel Tüketim Vergisi Oranları Artırılmıştır.  
25.11.2016

   Dokümanı İndir 2016-105  GVK- KVK- KDV- DİĞER
6736 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ila sekizinci fıkraları kapsamında yapılandırma başvurusu yapabilecek mükelleflerden; süresinde başvuruda bulunamayanlar ile başvuruyu süresinde yapmasına rağmen ödeme süresini geçirmesi nedeniyle Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere, 30 Kasım 2016 tarihine kadar başvuruda bulunabilmelerine yönelik yeniden düzenleme yapılmıştır. 
25.11.2016

   Dokümanı İndir 2016-104  ÖTV
Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listenin 87.03 G.T.İ.P. Numarasında Yer Alan Mallar İçin Farklı Oranlar Belirlemeye Bakanlar Kurulu Yetkili Kılınmıştır. 
24.11.2016

   Dokümanı İndir 2016-103  EMLAK VERGİSİ KANUNU
Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen araziler, kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar geçici olarak arazi vergisinden muaf tutulmuştur. 
24.11.2016

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE