Dosya Ad / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 82 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Konu Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir   BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO:1)  9.08.2022

   Dokümanı İndir   ANAYASA MAHKEMESİ KARARI   20.02.2012

   Dokümanı İndir 2018-038  6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanununda, 7099 sayılı “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile yapılan değişiklikler  15.03.2018

   Dokümanı İndir 5786 SAYILI KANUN  SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  4.08.2008

   Dokümanı İndir 7143 TEBLİĞ  VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 1)   28.05.2018

   Dokümanı İndir 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7326 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)   15.06.2021

   Dokümanı İndir DİĞER  7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   27.11.2020

   Dokümanı İndir DİĞER  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)   27.11.2020

   Dokümanı İndir DİĞER  YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ  31.12.2019

   Dokümanı İndir DİĞER  7103 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 1 İNCİ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ   13.06.2018

   Dokümanı İndir DİĞER  MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50)   13.06.2018

   Dokümanı İndir DİĞER  GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 303)   13.06.2018

   Dokümanı İndir DİĞER  7143 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   28.05.2018

   Dokümanı İndir DİĞER  7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA GÜMRÜK ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ   5.06.2017

   Dokümanı İndir DİĞER  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)   5.06.2017

   Dokümanı İndir DİĞER  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ(SERİ NO: 1)   5.06.2017

   Dokümanı İndir DİĞER  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA VE BİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN   30.05.2017

   Dokümanı İndir DİĞER  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)   2.12.2016

   Dokümanı İndir DİĞER  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ   25.11.2016

   Dokümanı İndir DİĞER  BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ   23.08.2016

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE