Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 112 | Toplam Sayfa: 6 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2023-113  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2023 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
29.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-112  KDV
7491 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler 
29.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-111  VUK
31 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
29.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-110  GVK
7491 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler.  
29.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-109  DV
7491 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler  
28.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-108  KVK
7491 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikler  
28.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-107  BSMV
7491 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan değişiklikler 
28.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-106  VUK
7491 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler 
28.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-105  GVK
TL Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına, banka tahvil ve bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, Devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifika 
28.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-104  DİĞER
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin bölge ve merkezler dışında geçirdikleri sürelerin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilen toplam çalışma süreleri oranının uygulanma süresi 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. 
28.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-103  TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları değiştirilmiştir. 
25.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-102  DİĞER
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında istisna/indirim kazanç elde edenlerin uygulayacağı fon ayırma oranı ile yatırım yapılacak tutarlar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. 
18.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-101  TTK-VUK
2024 yılında fiziki ortamda kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında 
4.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-100  TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları değiştirilmiştir. 
1.12.2023

   Dokümanı İndir 2023-099  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2023 ARALIK 
29.11.2023

   Dokümanı İndir 2023-098  TTK
Konu: Limited ve anonim şirketlerin asgari esas sermaye miktarları artırılmıştır. 
29.11.2023

   Dokümanı İndir 2023-097  KDV
İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hesaplanan katma değer vergisinin indirim hakkı 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Karar ile kaldırılmıştır.  
29.11.2023

   Dokümanı İndir 2023-096  KVK
2023 yılı yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak belirlenmiştir. 
29.11.2023

   Dokümanı İndir 2023-095  AATUH KANUN (6183)
14 Kasım 2023 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık % 24’den yıllık % 36’ya yükseltilmiştir. 
14.11.2023

   Dokümanı İndir 2023-094  AATUH KANUN (6183)
14 Kasım 2023 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı %3,5 olarak yeniden belirlenmiştir. 
14.11.2023

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE