Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 136 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2012-136  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2012 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.  
31.12.2012

   Dokümanı İndir 2012-135  DİĞER
6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu yayımlanmıştır 
31.12.2012

   Dokümanı İndir 2012-134  GVK
01.01.2013 tarihinden itibaren bireysel emeklilik katkı payları, hayat ve şahıs sigortaları ile ilgili uygulamaya ilişkin hatırlatmalar.  
27.12.2012

   Dokümanı İndir 2012-133  TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları açıklanmıştır. 
20.12.2012

   Dokümanı İndir 2012-132  FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG
6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu yayımlanmıştır.  
20.12.2012

   Dokümanı İndir 2012-131  TTK
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Yayımlanmıştır.  
19.12.2012

   Dokümanı İndir 2012-130  VUK
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan dağıtım lisansı alan elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri ile organize sanayi bölgesi (OSB) tüzel kişilikler tarafından Maliye Bakanlığı’na bildirilecektir.  
17.12.2012

   Dokümanı İndir 2012-129  TTK-VUK
2013 mali yılında kullanılacak yasal defterlerin tasdiki hakkında 
4.12.2012

   Dokümanı İndir 2012-128  TTK
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulanacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.  
29.11.2012

   Dokümanı İndir 2012-127  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2012 ARALIK  
28.11.2012

   Dokümanı İndir 2012-126  VUK
2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak belirlenmiştir. 
12.11.2012

   Dokümanı İndir 2012-125  KVK-GVK
Kullandıkları yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren finansman gider kısıtlamasına tabi olacaklarına ilişkin hatırlatma.  
5.11.2012

   Dokümanı İndir 2012-124  GVK
Bireysel Emeklilik Sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hakkında  
2.11.2012

   Dokümanı İndir 2012-123  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2012 KASIM  
30.10.2012

   Dokümanı İndir 2012-122  KVK-GVK
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Türkiye ve Almanya arasında imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının uygulanması ve 01.01.2011-01.08.2012 tarihleri arasında fazla hesaplanan kaynakta kesilen vergilerin iadesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır 
23.10.2012

   Dokümanı İndir 2012-121  VUK-KDV
Eylül 2012 dönemine ait KDV beyannamesi verilme ve ödeme süresi 30 Ekim Salı gününe, Ba-Bs bildirimlerini verme süresi 2 Kasım Cuma gününe kadar uzatılmıştır.  
22.10.2012

   Dokümanı İndir 2012-120  KVK
2012 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 6,05 olarak belirlenmiştir. 
17.10.2012

   Dokümanı İndir 2012-119  TTK
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile ilgili düzenlemeleri hakkında  
12.10.2012

   Dokümanı İndir 2012-118  GVK
1 Temmuz 2012 – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları belirlenmiştir 
9.10.2012

   Dokümanı İndir 2012-117  VUK - MENKUL KIYMET
30.09.2012 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.  
28.09.2012

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE