Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 92 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2015-053  SGK
6645 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.  
27.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-052  VUK
Elektronik Defter Uygulaması Kapsamında 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında. 
27.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-051  GVK-SGK-İŞ
İşbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası kişilerin işe alınmalarının teşvik edilmesi için İşsizlik Sigortası Kanunu ile Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenleme  
24.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-050  GVK
Asgari geçim indirimi uygulamasında 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren üçüncü çocuk için oran %10 olarak kullanılacaktır. 
24.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-049  KVK
2014 Dönemine İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilme süresi 30 Nisan 2015 tarihine uzatılmıştır. 
24.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-048  VUK
24 Nisan 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri ile "Elektronik Defter" Uygulaması Kapsamında 30 Nisan 2015 Tarihine Kadar Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenmesi Gereken "Elektronik Defter Beratları"nın Yüklenme Süresinin Uzatılması Hakkında. 
22.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-047 (R)  VUK
Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getiren 421 ve 397 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde değişiklikler yapılmıştır. 
16.04.2015

   Dokümanı İndir @@2015-047  VUK
Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getiren 421 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır. 
28.09.2015

   Dokümanı İndir 2015-046  KVK
2015 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan, bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır 
14.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-045  KKDF
Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi % 0’a indirilmiştir. 
10.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-044  KDV - ÖTV - VUK
07 Nisan 2015 tarihinde yayımlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” 
09.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-043  KVK
Sermaye şirketlerinde nakit artırılan sermaye üzerinden hesaplanan faizin kurumlar vergisi matrahından indirilerek sermaye artışının teşvik edilmesi amacıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenleme yapan 6637 sayılı Kanun 07 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmış olup 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
08.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-042  SGK
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı uygulamasının esasları Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yayımlanan Tebliğle belirlenmiştir 
07.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-041  VUK
2014 yılına ilişkin bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için Kesin Mizan Bildirimi’nin verilme süresi 2 Nisan 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır. 
01.04.2015

   Dokümanı İndir 2015-040  VUK - MENKUL KIYMET
31.03.2015 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.03.2015

   Dokümanı İndir 2015-039  VUK
2014 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi elektrik kesintisi nedeniyle 2 Nisan 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. 
31.03.2015

   Dokümanı İndir 2015-038  VUK
31 Mart 2015 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
31.03.2015

   Dokümanı İndir 2015-037  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2015 NİSAN 
27.03.2015

   Dokümanı İndir 2015-036  SGK
Sosyal Güvenlik Kurumu’nca yayımlanan 2015/10 sayılı Genelgeye göre 18.03.2015 tarihinden itibaren; daha önce aynı dönem içinde ikinci bir sigorta teşvikinden yararlanılmış olması halinde, yararlanılan sigorta teşvikinin geriye yönelik olarak değiştirilmesi mümkün olmayacaktır. 
26.03.2015

   Dokümanı İndir 2015-035  SGK
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren 6552 sayılı Kanunla yapılan yeni düzenlemeye tabi olacaktır. 
24.03.2015

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE