Tarih: 25.01.2022
Konu: Özel Tüketim Vergisi
1 – 15 Ocak 2022 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.