Sirküler No: 2021-110
Güncelleme: 19.10.2021
Konu: KVK
2021 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 27,37 olarak belirlenmiştir.

  Sirküler No: 2021-109
Güncelleme: 19.10.2021
Konu: VUK
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayımladığı 532 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sistemi’ne ilişkin açıklamaların yapıldığı 486 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklikler yapmıştır.

  Sirküler No: 2021-108
Güncelleme: 18.10.2021
Konu: DİĞER
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirdikleri Sürelerin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Süreleri Oranı %20’den %50’ye artırılmıştır.

  Sirküler No: 2021-107
Güncelleme: 04.10.2021
Konu: GVK-KVK-KDV
30 Eylül 2021 tarihine kadar uygulanan işyeri kiralamalarında tevkifat oranı indirimleri ile bazı hizmetlerde uygulanacak olan KDV indirimlerinin süresi uzatılmamıştır.

  Sirküler No: 2021-106
Güncelleme: 01.10.2021
Konu: GVK
Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına, banka tahvil ve bonolarından elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ve yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan indirimli stopaj oranlarının süreleri 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır

  Sirküler No: 2021-105
Güncelleme: 30.09.2021
Konu: VUK-MENKUL KIYMET
30.09.2021 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.

  Sirküler No: 2021-104
Güncelleme: 29.09.2021
Konu: VUK
30 Eylül 2021 tarihinde uygulanacak döviz kurları

  Sirküler No: 2021-103
Güncelleme: 29.09.2021
Konu: MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2021 EKİM

  Sirküler No: 2021-102
Güncelleme: 27.09.2021
Konu: SGK
SGK tarafından tebligatlar 01.10.2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda yapılacaktır.

  Sirküler No: 2021-101
Güncelleme: 20.09.2021
Konu: SGK
Uluslararası sözleşmesi olmayan yabancı uyruklu sigortalıların işe giriş bildirgelerinde değişiklik yapılmıştır.