Sirküler No: 2022-027
Güncelleme: 14.01.2022
Konu: TTK - BK - VUK - KVK
TCMB tarafından yayımlanan alacak ve borç senetleri reeskont yeni faiz oranları ile ilgili yürürlük tarihi 31 Aralık 2021 olarak değiştirilmiştir.

  Sirküler No: 2022-026
Güncelleme: 13.01.2022
Konu: SGK
SGK e-Tebligat başvuru süresi 31 Ocak 2022 tarihinde sona ermektedir.

  Sirküler No: 2022-025
Güncelleme: 12.01.2022
Konu: GVK
Gerçek kişiler tarafından sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen kazançlara uygulanacak istisna uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 318 seri no.lu Gelir Vergisi Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

  Sirküler No: 2022-024
Güncelleme: 11.01.2022
Konu: GVK
1 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi gündelik tutarları ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanacak yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hakkında.

  Sirküler No: 2022-023
Güncelleme: 11.01.2022
Konu: KVK
Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulamasında 2021 yılı için % 24,52 faiz oranı kullanılacaktır.

  Sirküler No: 2022-022
Güncelleme: 10.01.2022
Konu: TTK
Şirketlerin bağımsız denetime tabi olma kriterleri ile ilgili hatırlatma.

  Sirküler No: 2022-021
Güncelleme: 07.01.2022
Konu: İK-PERSONEL-GVK
1 Ocak – 30 Haziran 2022 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı ile aile ve çocuk yardımı tutarları belirlenmiştir.

  Sirküler No: 2022-020
Güncelleme: 04.01.2022
Konu: SGK
01.01.2022 tarihi itibariyle 5 Puanlık sigorta prim teşviki için Türkiye genelinde borç sorgusu başlamıştır.

  Sirküler No: 2022-019
Güncelleme: 04.01.2022
Konu: KAMBİYO
İhracat Bedellerinin %25'inin T.C. Merkez Bankasına Satışına İlişkin Merkez Bankası Tarafından Uygulama Talimatı yayımlanmıştır.

  Sirküler No: 2022-018
Güncelleme: 03.01.2022
Konu: TTK - BK - VUK - KVK
Alacak ve borç senetleri reeskontları ile ilgili faiz oranları değiştirilmiştir.