Sirküler No: 2022-080
Güncelleme: 07.07.2022
Konu: GVK
1 Temmuz 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi gündelik tutarları ile 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren uygulanacak yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları hakkında.

  Sirküler No: 2022-079
Güncelleme: 07.07.2022
Konu: İK – PERSONEL - GVK
1 Temmuz - 31 Aralık 2022 döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı ile aile ve çocuk yardımı tutarları belirlenmiştir

  Sirküler No: 2022-077
Güncelleme: 06.07.2022
Konu: VUK
Özel usulsüzlük cezaları artırılmış ve Gerçek Faydalanıcı bilgisinin temin edilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir.

  Sirküler No: 2022-076
Güncelleme: 06.07.2022
Konu: ÖTV
Sadece elektrik motorlu olan binek otomobilleri için ÖTV oranına esas matrahlar ile ÖTV oranlarında yapılan değişiklik

  Sirküler No: 2022-075
Güncelleme: 06.07.2022
Konu: KVK
Nakit sermaye artışı faiz indirimi uygulamasına süre kısıtlaması getirilmiş ve finans kurumlarına ilişkin kurumlar vergisi oranının 2023 ve sonraki yıllara ilişkin %25 olarak uygulanması ile ilgili tereddüt ortadan kaldırılmıştır.

  Sirküler No: 2022-074
Güncelleme: 06.07.2022
Konu: GVK
Yeni Varlık Barışı düzenlemeleri

  Sirküler No: 2022-073
Güncelleme: 04.07.2022
Konu: İK – SSK
01.07.2022 - 31.12.2022 tarihleri arasında uygulanacak asgari ücret ve SGK primi günlük kazancının üst ve alt sınırı belirlenmiştir.

  Sirküler No: 2022-072
Güncelleme: 30.06.2022
Konu: VUK-MENKUL KIYMET
30.06.2022 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar

  Sirküler No: 2022-071
Güncelleme: 30.06.2022
Konu: MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2022 TEMMUZ

  Sirküler No: 2022-070
Güncelleme: 30.06.2022
Konu: DİĞER
2022 yılı Mali Tatili 1 Temmuz 2022 tarihinde başlayıp, 20 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.