Mali Takvim Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
 
   Tarih Konu İçerik

 
   07.10.2021  Değerli Kağıt  Bankalarca Eylül 2021 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve ödenmesi.

   11.10.2021  Özel Tüketim Vergisi  16 – 30 Eylül 2021 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

   15.10.2021  BSMV  Eylül 2021 dönemine ait Gider Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

     KKDF  Eylül 2021 dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinin beyan edilerek ödenmesi.

     Özel Tüketim Vergisi   Eylül 2021 döneminde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan III ve IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

     Özel İletişim Vergisi  Eylül 2021 dönemine ait Özel İletişim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

   20.10.2021  İlan ve Reklam Vergisi  Eylül 2021 dönemine ait İlan ve Reklam Vergisinin beyanı ve ödemesi.

     Yangın Sigortası Vergisi   Sigorta şirketlerince Eylül 2021 dönemine ait Yangın Sigortası Vergisinin beyanı ve ödemesi.

   25.10.2021  Özel Tüketim Vergisi   1 – 15 Ekim 2021 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

   26.10.2021  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Eylül 2021 dönemi emekli (SGDP) ve çalıştırılan (4/1-a) personele ait sigorta primlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı.

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Eylül 2021 dönemi stopaj vergilerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesiyle beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK md. 94, KVK md. 15 ve KVK md. 30; Aylık Gelir Vergisi Stopajı ile Kurumlar Vergisi Stopajı).

     Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi  Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Beyannamesi dâhil) ile beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin).

     KDV  Eylül 2021 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

     KDV  Eylül 2021 dönemine ait sorumlu sıfatıyla Katma Değer Vergisi beyanı ve ödenmesi. (KDV md.9; 2 No’lu KDV Beyannamesi).

     Damga Vergisi  Eylül 2021 dönemine ait Damga Vergisi beyanı ve ödenmesi.

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE