Mali Takvim Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
 
   Tarih Konu İçerik

 
   07.01.2022  Değerli Kağıt  Bankalarca Aralık 2021 döneminde satılan çeklere ait değerli kağıt bedeli bildirimi ve ödenmesi.

   10.01.2022  Özel Tüketim Vergisi  16 – 31 Aralık 2021 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

   17.01.2022  BSMV  Aralık 2021 dönemine ait Gider Vergilerinin (BSMV) beyanı ve ödenmesi.

     KKDF  Aralık 2021 dönemine ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintilerinin beyanı ve ödenmesi.

     Özel Tüketim Vergisi  Aralık 2021 döneminde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan III ve IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

     Özel İletişim Vergisi  Aralık 2021 dönemine ait Özel İletişim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

   20.01.2022  İlan ve Reklam Vergisi  Aralık 2021 dönemine ait İlan ve Reklam Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

     Yangın Sigortası  Aralık 2021 dönemine ait sigorta şirketlerinin Yangın Sigortası Vergisi beyanı ve ödenmesi.

   25.01.2022  Özel Tüketim Vergisi  1 – 15 Ocak 2022 dönemine ait akaryakıt ve petrol türevlerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin beyanı ve ödenmesi.

   26.01.2022  KDV  Aralık 2021 dönemine ait Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi.

     KDV  Aralık 2021 dönemine ait sorumlu sıfatıyla (2 No.lu) Katma Değer Vergisinin beyan edilmesi ve ödenmesi (KDVK md. 9).

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Aralık 2021 döneminde emekli (SGDP) ve çalıştırılan (4/1-a) personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin beyanı.

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Aralık 2021 dönemi Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK md. 94, KVK md. 15 ve KVK md. 30; Aylık Gelir Vergisi Stopajı ile Kurumlar Vergisi Stopajı).

     Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi  Ekim-Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname (Muhtasar ve Prim Beyannamesi dâhil) ile Beyanı ve tahakkuk eden verginin ödenmesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin).

     Damga Vergisi  Aralık 2021 dönemi Damga Vergilerinin beyan edilmesi ve ödenmesi.

   31.01.2022  Harçlar  2021 yılı Finansal Faaliyet İzin Belgesi Yıllık Harçlarının ödenmesi.

     Harçlar  Yıllık harçların ödenmesi.

     Motorlu Taşıtlar Vergisi  2022 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1’inci taksitinin ödenmesi.

     İlan Asma Tahsis ve Bakım  Umuma ait yerler ve Belediyelerin mülkiyetinde bulunan ve ihale dışında ilan ve reklam yapılması amacıyla tahsis edilen yerlerden alınacak İlan Asma Tahsis ve Bakım yıllık ücretinin ödemesi (Yıllık Tabela İlan Vergisi).

     Kanuni Defterler  2021 yılı Yönetim Kurulu Karar Defterinin Notere ibrazı ve “Görülmüştür” şerhinin verdirilmesi.

     Kanuni Defterler  2021 yılı kanuni defterlerini 2022 yılında da kullanmaya devam edecekler için “Ara tasdik” yaptırılması.

     Dekontlar  Bankalarca 2021 yılının ikinci altı ayında düzenlenen dekontların vergi dairelerine bildirilmesi.

     İşlem Sonuç Formları  Aracı kuruluşlarca 2021 yılının ikinci altı ayında düzenlenen işlem sonuç formlarının vergi dairelerine bildirilmesi.

     SGK 4/1-a (Eski SSK’lı)  Aralık 2021 döneminde çalışan personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan primlerin ödenmesi.

     SGDP  Aralık 2021 dönemi çalışan emekli personele ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yer alan Sosyal Güvenlik Destek primlerinin ödenmesi.

     SGK 4/1-b (Eski Bağ-kur’lu)  Aralık 2021 dönemi Sosyal Güvenlik Primlerinin ödenmesi.

     Ba-Bs  Aralık 2021 dönemine ait Ba-Bs formlarının son verilme günü.

     E-Defter  E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Ekim 2021 dönemine ait elektronik defterlerin mali mühür ile onaylanması (2021 Ekim dönemi beratının alınması).

     Dijital Hizmet Vergisi  Aralık 2022 dönemine ait Dijital Hizmet Vergisinin beyanı ve ödemesi.

     Turizm Payı  Aralık 2021 Dönemine Ait Turizm Payının Beyanı ve Ödemesi.

     Geri Kazanım Katılım Payı  Ekim- Kasım-Aralık 2021 Dönemine Ait Geri Kazanım Katılım Payının Beyanı ve Ödenmesi.

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE