Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 62 | Toplam Sayfa: 4 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2022-062  VUK
Mükelleflerin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bilançolarında bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutmalarına ilişkin açıklamalar içeren 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.  
16.05.2022

   Dokümanı İndir 2022-061  KVK
İhracat yapan kurumlara ve sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlara kurumlar vergisi oranında 1 puan indirim sağlanmasına yönelik açıklamalar içeren 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. 
16.05.2022

   Dokümanı İndir 2022-060  VUK
2022 I. Geçici Vergi Dönemine ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 20 Mayıs 2022 Cuma Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 
16.05.2022

   Dokümanı İndir 2022-059  MALİ TAKVİM
SİRKÜLER NO: 2022/059 - MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2022 MAYIS 
29.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-058  KDV
41 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler. 
21.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-057  KAMBİYO
Menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.  
19.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-056  KVK
Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulamasında 2021 yılı için kullanılacak faiz oranı TCMB tarafından % 24,51 olarak revize edilmiştir.  
19.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-055  KDV
7394 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 
15.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-054  KVK
7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler. 
15.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-053  VUK
Mükellefler 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bilançolarında bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini Vergi Usul Kanunu mükerrer 298 inci maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutabileceklerdir.  
06.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-052  KVK
2022 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 33,63 olarak belirlenmiştir. 
06.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-051  GVK
Mevduat faizleri ile katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarına, banka tahvil ve bonolarından elde edilen gelir ve kazançlara, fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara ve yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanan indirimli stopaj oranlarının süreleri 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 
01.04.2022

   Dokümanı İndir 2022-050  VUK-MENKUL KIYMET
31.03.2022 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar 
31.03.2022

   Dokümanı İndir 2022-049  VUK
31 Mart 2022 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
30.03.2022

   Dokümanı İndir 2022-048 
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2022 NİSAN 
30.03.2022

   Dokümanı İndir 2022-047  KDV
5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bazı KDV oranlarında değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.  
29.03.2022

   Dokümanı İndir 2022-046  BSMV
TCMB mevzuatı çerçevesinde açılan kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarının vade sonunda dövize dönüşümünde yapılacak kambiyo satışlarında BSMV oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 
23.03.2022

   Dokümanı İndir 2022-045  KVK
Döviz ve altın hesaplarından TL’ye geçişi teşvik amaçlı TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarının yurt içi yerleşik tüzel kişiler için minumum 6 ay olan vadesi 3 aya düşürülmüştür. 
07.03.2022

   Dokümanı İndir 2022-044  KDV
Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimlerinde KDV oranı %18’den %8’e indirilmiştir.  
01.03.2022

   Dokümanı İndir 2022-043  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2022 MART 
28.02.2022

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE