Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 92 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2015-073  VUK
Elektronik Tebligat Uygulaması Hakkında. 
27.08.2015

   Dokümanı İndir 2015-072  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2015 EYLÜL 
26.08.2015

   Dokümanı İndir 2015-071  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2015 AĞUSTOS 
29.07.2015

   Dokümanı İndir 2015-070  KVK
2015 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 1,60 olarak belirlenmiştir. 
24.07.2015

   Dokümanı İndir 2015-069  KDV - VUK - E-DEFTER
e-defter uygulamasında işlemlerin “kanuni defterlere yazdırılma” süresi ve KDV indirimi hk. 
13.07.2015

   Dokümanı İndir 2015-068  GVK
1 Temmuz 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi ve yurt dışı gündelik tutarları ile KKTC gündelik tutarları yeniden belirlenmiştir. 
10.07.2015

   Dokümanı İndir 2015-067  İK – PERSONEL - GVK
2015 yılının ikinci yarısında uygulanacak olan kıdem tazminatı ile aile ve çocuk yardımı tutarları hakkında. 
10.07.2015

   Dokümanı İndir 2015-066  İK - SGK
2015 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret ve SGK primi günlük kazancının alt ve üst sınırları hakkında. 
02.07.2015

   Dokümanı İndir 2015-065  VUK - MENKUL KIYMET
30.06.2015 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
30.06.2015

   Dokümanı İndir 2015-064  VUK
Elektronik Yoklama Uygulaması Hakkında. 
30.06.2015

   Dokümanı İndir 2015-063  KVK
Sermaye şirketlerinde nakit artırılan sermaye üzerinden hesaplanan faizin kurumlar vergisi matrahından indirilmesinde uygulanacak oranlarda değişiklik yapılmıştır.  
30.06.2015

   Dokümanı İndir 2015-062  VUK
30 Haziran 2015 tarihinde uygulanacak döviz kurları 
29.06.2015

   Dokümanı İndir 2015-061  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2015 TEMMUZ 
24.06.2015

   Dokümanı İndir 2015-060  DİĞER
2015 yılı Mali Tatili 1 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp, 20 Temmuz 2015 tarihinde sona erecektir. 
24.06.2015

   Dokümanı İndir 2015-059  VUK
Elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı genişletilmiş olup tam bölünme, birleşme veya tür (nev'i) değişikliği hallerinde devrolunan veya birleşilen veya yeni tüzel kişiler de e-fatura ve e-defter uygulamasın tabi olup ihracat işlemlerinde 1.1.2016 tarihinden itibaren e-Fatura düzenlenebilecektir. 
23.06.2015

   Dokümanı İndir 2015-058  KAMBİYO
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/7603 sayılı Karar 11 Haziran 2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
11.06.2015

   Dokümanı İndir 2015-057  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2015 HAZİRAN 
27.05.2015

   Dokümanı İndir 2015-056  VUK
2015 I. Geçici Vergi Dönemine Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 18 Mayıs 2015 Pazartesi Günü Sonuna Kadar Uzatılmıştır. 
14.05.2015

   Dokümanı İndir 2015-055  SGK
6645 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanunu’nda değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır. 
07.05.2015

   Dokümanı İndir 2015-054  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2015 MAYIS 
30.04.2015

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE