Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 96 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2010-036  VUK
Şehir içi ve dışı iş seyahatleri esnasında yemek, otopark ve benzeri harcamalardan oluşan ve fatura düzenleme sınırını aşmayan giderlerin, fatura ile belgelendirilmesi hususuna ilişkin Mukteza Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. 
12.04.2010

   Dokümanı İndir 2010-035  DİĞER
9 Nisan 2010 tarih ve 27547 sayılı Resmi Gazetede “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.  
09.04.2010

   Dokümanı İndir 2010-034  DV
Damga Vergisi Kanunu’nun konusuna giren kağıtların vergilendirilmesinde nüsha ve suret ayrımında yaşanan tereddütlerin giderilmesine ilişkin Damga Vergisi Sirküleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır 
02.04.2010

   Dokümanı İndir 2010-033  VUK - MENKUL KIYMET
31.03.2010 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
31.03.2010

   Dokümanı İndir 2010-032  VUK
31 Mart 2010 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
31.03.2010

   Dokümanı İndir 2010-031  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2010 NİSAN 
30.03.2010

   Dokümanı İndir 2010-030  GVK
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilen KKTC gündelik tutarlarında yapılan değişiklik hakkında. 
05.03.2010

   Dokümanı İndir 2010-029  VUK
Maliye Bakanlığı yayımladığı 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile faturanın elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin usul ve esasları açıklanmıştır. 
05.03.2010

   Dokümanı İndir 2010-028  KDV
Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik ortamda gönderilecek KDV İade listeleri hakkında resmi internet adresinde duyuru yapmıştır.  
26.02.2010

   Dokümanı İndir 2010-027  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2010 MART  
25.02.2010

   Dokümanı İndir 2010-026  HARÇLAR
Bankaların 2010 yılında ödediği finansal faaliyet harçları arttırılarak yeniden belirlenmiştir.  
05.02.2010

   Dokümanı İndir 2010-025  VUK
Maliye Bakanlığı yayımladığı 396 No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarının 2010 yılı ve müteakip yıllarda formlara dahil edilecek mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak haddin 5.000 TL olarak dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.  
04.02.2010

   Dokümanı İndir 2010-024  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2010 ŞUBAT  
01.02.2010

   Dokümanı İndir 2010-023  VUK
395 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeni özelge (mukteza) sistemi belirlenmiştir. 
22.01.2010

   Dokümanı İndir 2010-022  DİĞER
5946 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yurt dışından Serbest Bölgeye getirilen malların CIF değeri üzerinden peşin olarak ödenecek ücretler binde 5 oranından binde 1 oranına düşürülmüş olup, Serbest Bölgeden Türkiye’ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden peşin olarak ödenecek ücretler ise binde 5 oranından binde 9 oranına çıkarılmıştır. 
22.01.2010

   Dokümanı İndir 2010-021  GVK
1 Ocak 2010 – 30 Haziran 2010 tarihleri arasında geçerli gelir vergisinden istisna edilen yurt içi, yurt dışı ve KKTC gündelik tutarları Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. 
13.01.2010

   Dokümanı İndir 2010-020  GVK
08.01.2010 tarihinde yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararının Yatırım İndirimi İstisnası ile ilgili hükümleri hk. 
13.01.2010

   Dokümanı İndir 2010-019  HARÇLAR
1 Ocak 2010 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Olan Finansal Faaliyet İzin Belgesi Harç Tutarları 
12.01.2010

   Dokümanı İndir 2010-018  İK - PERSONEL - GVK
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulanacak olan kıdem tazminatı ile aile ve çocuk yardımı tutarları Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. 
12.01.2010

   Dokümanı İndir 2010-017  VUK - MENKUL KIYMET
31.12.2009 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
04.01.2010

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE