Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 96 | Toplam Sayfa: 5 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2010-056  VUK-MENKUL KIYMET
30.06.2010 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279’ uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar. 
30.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-055  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2010 TEMMUZ 
30.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-054  DİĞER
2010 yılı Mali Tatili 1 Temmuz 2010 tarihinde başlayıp, 20 Temmuz 2010 tarihinde sona erecektir.  
30.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-053  VUK
30 Haziran 2010 tarihinde uygulanacak döviz kurları  
30.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-052  İK - SGK
2010 yılının ikinci yarısında uygulanacak SGK primi aylık kazancının üst sınırı hakkında 
30.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-051  KDV
Yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan kayıplara ilişkin giderlere ait yüklenilen katma değer vergisinin indirim konusu yapılamayacağı hakkında 
28.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-050  İK-SGK
2010 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret ve SGK primi günlük kazancının alt ve üst sınırları 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişmiştir.  
25.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-049  KDV
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Katma Değer Vergisi Kanunu’nun indirilemeyecek katma değer vergisi ile ilgili bölümü olan 30 uncu maddesinin uygulamasına yönelik KDV-57/2010-5 sayılı sirküleri 23.06.2010 tarihinde yayınlanmıştır.  
25.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-048  DİĞER
Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarına ödenecek aidatların ilk taksiti’nin 2010 yılının Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir.  
24.06.2010

   Dokümanı İndir 2010-047  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2010 HAZİRAN 
31.05.2010

   Dokümanı İndir 2010-046  SGK
İş Göremezlik Programları ve Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi Hakkında Genelge Yayımlanmıştır 
28.05.2010

   Dokümanı İndir 2010-045  VUK
01.07.2010 Tarihinden İtibaren Yabancı Kimlik Numarası'nın Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılmasına İlişkin Maliye Bakanlığı’nın 4 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Yayımlandı.  
28.05.2010

   Dokümanı İndir 2010-044  VUK
Vergi levhaları, 31 Mayıs 2010 Pazartesi gününe kadar tasdik ettirilmelidir 
20.05.2010

   Dokümanı İndir 2010-043  SGK
İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır 
13.05.2010

   Dokümanı İndir 2010-042  DİĞER
Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’na tabi şirketler ve şubeler tarafından “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği” uyarınca tanzim edilmesi gereken “EK: 1 - Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formu” ve irtibat bürolarınca tanzim edilmesi gereken “EK: 4 - İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu”nun 31 Mayıs 2010’a kadar Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na gönderilmesi gerekmektedir. 
03.05.2010

   Dokümanı İndir 2010-041  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ  
03.05.2010

   Dokümanı İndir 2010-040  KDV
Kullanılmış araç satışında uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranı hakkındaki sirküler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanmıştır. 
03.05.2010

   Dokümanı İndir 2010-039  SGK
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranı yeniden belirlenmiştir. 
28.04.2010

   Dokümanı İndir 2010-038  KVK
2010 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 2,33 olarak belirlenmiştir. 
16.04.2010

   Dokümanı İndir 2010-037  KVK
2009 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde yer alan “Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form”’un Doldurulması hakkında. 
12.04.2010

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE