Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 192 | Toplam Sayfa: 10 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2004-050  VUK - GVK – KVK – KDV – BSMV – HARÇLAR
31.12.2003 tarihli bilançonun enflasyona endekslenmesi zorunluluğu nedeniyle ortaya çıkan bazı özel durumlar  
03.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-049 
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) 
03.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-048  KDV
Ticari, zirai ve mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri için, "Performans Derecelendirme Bildirimi" verme zorunluluğu getirilmiştir. 
03.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-047  VUK - GVK - KVK
31.12.2003 tarihli bilançolarda yeralan parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tabi tutulmasına ilişkin 328 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
01.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-047-EK1 
2004-047-EK1 
01.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-047-EK2  VUK - GVK - KVK
2004-047-EK2 
01.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-046  KDV
KDV tevkifatına ilişkin sorumluluk uygulaması, kapsamı genişletilmek ve yaygınlaştırılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir.  
01.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-045  KDV
Reçete ile satılan beşeri tıbbi ürünler, zirai mücadelede kullanılan ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile veteriner ispençiyari ve tıbbi müstahzarların KDV oranları %8’e indirilmiştir.  
01.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-044  GVK- KDV
1 Mart 2004 tarihinden itibaren muhtasar beyanname ve katma değer vergisi beyannameleri tek örnek olarak verilecektir.  
01.03.2004

   Dokümanı İndir 2004-043  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2004 MART 
27.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-042  İK – PERSONEL - GVK
1 Temmuz 2004 – 31 Aralık 2004 tarihleri arasında kıdem tazminatı tavanı 1.574.740.000 TL, çocuk yardımı tutarı 9.652.500 TL olarak uygulanacaktır.  
26.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-041  GVK - KVK - DAMGA VERGİSİ - HARÇLAR - BSMV - KKDF - İCRA İFLAS KANUNU
Sermaye şirketleri ve kooperatifler, uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılabilecek olup yeniden yapılandırma projesi kapsamında yapılacak işlemler ve düzenlenecek kâğıtlar damga vergisi ve harçlardan, tahsil edilecek tutarlar BMSV’den, krediler KKDF’den ve diğer benzeri işlemler, kâğıtlar ve krediler vergi, resim, harç ve fon yükümlülüklerinden istisna edilmiştir.  
26.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-040  SSK
1) Sigortalılara yemek parası olarak nakit para yerine yemek kuponu verilmesi durumunda sigorta primi hesaplanmayacağı hakkında. 2) Sigortalılara yemek parası, çocuk ve aile zamları adı altında yapılan ödemelerin belli kısımlarının sigorta primlerinden istisna tutulmasına ilişkin hesaplamalar hakkında.  
18.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-039  DAMGA VERGİSİ
20 Şubat 2004 Tarihi Mesai Saati Bitimine Kadar Beyan Edilmesi Gereken ve İstihkaktan Kesinti Suretiyle Ödenecek Damga Vergisinin Ödeme Süresi Hakkında.  
16.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-036  GVK
Kurumlardan 2003 yılında elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi ve beyanı hakkında.  
12.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-038  GVK
Tam ve dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen 2003 yılı gelirlerinin toplanması ve beyanı hakkında.  
12.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-037  GVK
2003 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında dikkate alınacak indirim oranı % 57,5 olarak belirlenmiştir.  
12.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-035  GVK- KVK
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Zamanları Hakkında  
10.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-034  DİĞER
Serbest Bölgeler Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında.  
09.02.2004

   Dokümanı İndir 2004-033  DİĞER
Bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulanması, enerji desteği sağlanması ve yatırımlara bedelsiz arsa ve arazi temin edilmesine olanak sağlayan Kanun hakkında.  
06.02.2004

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE