Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 192 | Toplam Sayfa: 10 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2004-012  DAMGA VERGİSİ
02.01.2004 tarihinden itibaren gayrinakdi krediler, nakdi krediler gibi damga vergisinden istisna bulunmaktadır.  
14.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-011  MTV
Ek motorlu taşıtlar vergisi ve taşıt vergisinin mahsup ve iade işlemleri hakkında  
13.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-010  VERGİ TAKVİMİ
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2004 OCAK  
07.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-009  GVK
Beyanname Verme ve Ödeme Sürelerine İlişkin Maliye Bakanlığı Tarafından Yayımlanan Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Hakkında  
07.01.2004

   Dokümanı İndir 2004 
2 Ocak 2004 tarih ve 25334 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la vergi mevzuatında yapılan değişiklikler  
06.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-006  ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ- ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Gider Vergileri Kanununda yapılan değişiklikler hakkında  
05.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-005  DAMGA VERGİSİ - HARÇLAR
3505 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yeralan damga vergisi ve harç istisnasının uygulama süresi 31.12.2003 tarihinde sona ermiştir.  
05.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-004  HARÇLAR KANUNU
5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler hakkında  
05.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-008  GVK – KVK – VUK – KDV – AATUHK – MTV- DAMGA VERGİSİ – HARÇLAR – ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ- ŞANS OYUNLARI VERGİSİ - BELEDİYE GELİRLERİ
5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2 Ocak 2004 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
05.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-003  DAMGA VERGİSİ
5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Damga Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında  
05.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-007  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Belediye Gelirleri Kanununda yapılan değişiklik hakkında  
05.01.2004

   Dokümanı İndir 2004-002  KVK
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler hakkında  
02.01.2004

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE