Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 130 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 1998-010  GVK
1998 yılında uygulanacak yurtdışı harcırah tutarları belirlenmiştir.  
11.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-009  GVK
1 Ocak 1998 tarihinden itibaren Gelir Vergisi´nden istisna edilen yurtiçi gündelik tutarları artırılmıştır.  
10.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-008  VERGİ, RESİM, HARÇ İSTİSNASI
1 Ocak 1998 tarihinden itibaren konut inşaatı ve kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlar, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanamayacaktır.  
09.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-007  MENKUL KIYMET KAZANÇLARI
Türkiye’de yerleşik bulunmayan yabancı kurum ve gerçek kişilerin (Dar mükellef) menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilmesi.  
08.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-006  VUK
Alacak senetleri ve borç senetleri reeskont oranı % 80’dir.  
07.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-005  GVK
Özel Gider İndirimi  
06.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-004  KARAPARA- ŞÜPHELİ İŞLEM
Karapara Yönetmeliğine istinaden şüpheli işlemler tanımlanmış ve bildirim usul ve esasları belirlenmiştir.  
05.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-003  DİĞER
Karapara Yönetmeliği uyarınca yapılacak kimlik tespitine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.  
04.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-002  DİĞER
Karapara Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler.  
03.01.1998

   Dokümanı İndir 1998-001  İŞ- SSK- İK- GVK
1 Ocak 1998´den geçerli SSK primine esas kazanç tabanı, tavanı, kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardımı tutarları  
02.01.1998

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE