Sirküler No: 2024-054
Güncelleme: 28.06.2024
Konu: VUK - MENKUL KIYMET
30.06.2024 tarihi itibarı ile şirket aktifinde yer alan hisse senedi, hazine bonosu, devlet tahvili ile yatırım fonu katılma belgelerinin Vergi Usul Kanunu’nun 279 uncu maddesi gereğince değerlemeye tabi tutulması hakkında açıklamalar.

  Sirküler No: 2024-053
Güncelleme: 28.06.2024
Konu: VUK
30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacak döviz kurları

  Sirküler No: 2024-052
Güncelleme: 26.06.2024
Konu: MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2024 TEMMUZ

  Sirküler No: 2024-051
Güncelleme: 26.06.2024
Konu: DİĞER
2024 yılı Mali Tatili 2 Temmuz 2024 tarihinde başlayıp, 20 Temmuz 2024 tarihinde sona erecektir.

  Sirküler No: 2024-050
Güncelleme: 24.06.2024
Konu: TTK
“Enflasyon düzeltmesi uygulayan şirketlerde esas alınacak finansal tablolara ilişkin Tebliğ” yayımlanmıştır.

  Sirküler No: 2024-049
Güncelleme: 30.05.2024
Konu: MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ – 2024 HAZİRAN

  Sirküler No: 2024-048
Güncelleme: 21.05.2024
Konu: VUK
E-Defter uygulamasında yapılan düzenlemeler hakkında

  Sirküler No: 2024-047
Güncelleme: 21.05.2024
Konu: TTK-BK
Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununa Göre Ödenecek Kanuni Faiz ve Temerüt Faizi %24 Olarak Belirlenmiştir.

  Sirküler No: 2024-046
Güncelleme: 21.05.2024
Konu: AATUH KANUN (6183)
21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren tecil faizi oranı yıllık % 36’dan yıllık % 48’e yükseltilmiştir.

  Sirküler No: 2024-045
Güncelleme: 21.05.2024
Konu: AATUH KANUN (6183)
21 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı %4,5 olarak yeniden belirlenmiştir.