Tarih: 16.07.2024
Konu: BSMV
Haziran 2024 dönemine ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

  Tarih: 16.07.2024
Konu: KKDF
Haziran 2024 dönemine ait Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinin beyan edilerek ödenmesi.

  Tarih: 16.07.2024
Konu: Özel Tüketim Vergisi
Haziran 2024 döneminde Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yer alan III ve IV sayılı listedeki mallar ile II sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olmayanlara ait Özel Tüketim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.

  Tarih: 16.07.2024
Konu: Özel İletişim Vergisi
Haziran 2024 dönemine ait Özel İletişim Vergisinin beyan edilerek ödenmesi.