Sirküler No / Konu / İçerik :
   Tarih Aralığı :  -          
   [ Toplam Kayıt: 136 | Toplam Sayfa: 7 ]    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
 
  Sirküler No Açıklama Güncelleme

 
   Dokümanı İndir 2012-016  MALİ TAKVİM
MALİ YÜKÜMLÜLÜK TAKVİMİ - 2012 OCAK 
30.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-015  DAMGA VERGİSİ
2012 yılında uygulanacak Damga Vergisi tutarları tespit ve ilan edilmiştir.  
30.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-014  İK – PERSONEL - GVK
2012 yılında uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı ile aile ve çocuk yardımı tutarları belirlenmiştir.  
30.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-013  HARÇLAR
2012 yılında uygulanacak harç tutarları belirlenmiştir. 
30.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-012  GVK
2012 yılında uygulanacak asgari geçim indirimi tutarları yeniden belirlenen asgari ücretle birlikte değişmiştir. 
30.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-011  İK - SSK
2012 yılında uygulanacak asgari ücret ve SGK primi günlük kazancının üst ve alt sınırı belirlenmiştir. 
30.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-010  DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU
210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununda yer alan ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olacak değerli kağıt bedelleri.  
30.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-009  VUK
2012 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nda yer alan bazı parasal limitler.  
26.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-008  EMLAK VERGİSİ
2012 Yılında Uygulanacak Bina, Arsa ve Arazi Vergi Değerleri ilan edilmiştir.  
26.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-007 
2012 yılında uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları hakkında 
26.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-006  ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi tutarları belirlenmiştir.  
26.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-005  GVK
2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesine esas Gelir Vergisi Tarifesi yayımlanmıştır.  
26.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-004  GVK
Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan bazı parasal limitler 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiştir.  
26.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-003  ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
01.01.2012 tarihinden itibaren Özel İletişim Vergisi 37,00 TL olarak uygulanacaktır.  
26.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-002  VİV
2012 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi istisna hadleri ile vergi tarifesi matrah dilim tutarları  
26.12.2011

   Dokümanı İndir 2012-001  VUK
Vergi incelemelerinde yeni düzenlemeler  
26.12.2011

  Sigma Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. | Tel : +90 212 288 99 01 PBX | Fax : +90 212 288 99 04 | e-mail : sigmaymm@sigmaymm.com.tr
Copyright © 2009 | designed by BilPark | powered by DoXBASE